Rekordowo ciepły rok

| Nauki przyrodnicze
NASA

Analizy, przeprowadzone niezależnie przez NASA i NOAA wykazały, że rok 2014 był najcieplejszy od 1880 roku. Rosnące średnie temperatury to dowód globalnego ocieplenia. Aż 9 z 10 najcieplejszych lat, jakie ludzkość zarejestrowała dzięki instrumentom pomiarowym od 1880 roku, przypada na XXI wiek. Wyjątkiem jest rok 1998, który również mieści się w pierwszej 10 najcieplejszych lat.

Od 1880 roku średnia temperatura na Ziemi wzrosła o 0,8 stopnia Celsjusza. Większość z tego ocieplenia miała miejsce w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci.

To ostatnie z serii rekordowo gorących lat w serii gorących dekad. Pozycja poszczególnych lat w rankingu może być zaburzana przez zjawiska pogodowe, ale za długoterminowe trendy odpowiadają przyczyny stojące za globalnym ociepleniem, głównie zaś antropogeniczna emisja gazów cieplarnianych - mówi dyrektor Goddard Institute for Space Studies (GISS) Gavin Schmidt.

Specjaliści spodziewają się, że średnie temperatury będą nadal rosły, chociaż pomiędzy poszczególnymi latami można będzie obserwować wahania powodowane przez takie zjawiska jak El Nino czy La Nina. Ogrzewają one bądź chłodzą tropikalne obszary Pacyfiku i to prawdopodobnie one odpowiadają za obserwowane od ponad 15 lat spowolnienie wzrostu średnich temperatur. Obawy o wzrost temperatur mogą być o tyle uzasadnione, że w ubiegłym roku nie wystąpiło zjawisko El Nino, a mimo to był on rekordowo ciepły.

Warto też pamiętać, że na regionalne temperatury większy wpływ mają zjawiska pogodowe niż średnie temperatury globalne. Na przykład w ubiegłym roku amerykański Midwest i Wschodnie Wybrzeże były niezwykle chłodne, podczas gdy Alaska, Kalifornia, Arizona i Nevada – niezwykle ciepłe.

Należące do NASA GISS (tutaj można zapoznać się danymi) korzysta z sieci 6300 stacji pogodowych umieszczonych na lądzie i oceanach. Podczas analizy danych bierze się pod uwagę rozłożenie stacji czy istnienie miejskich wysp ciepła. Za okres bazowy GISS przyjmuje lata 1951-1980. NOAA korzysta z tych samych danych, ale używa innych metod obliczeniowych oraz innego okresu bazowego. Obie instytucje są zgodne co do tego, że ubiegły rok był najcieplejszym od ponad 130 lat.

Poniższa animacja ilustruje zmiany średnich temperatur na Ziemi (w okresach 5-letnich) w latach 1880-2014 jako odchylenie od średniej temperatury z okresu bazowego 1951-1980.

 

2014 globalne ocieplenie temperatury Ziemia