Drapieżne bakterie biczem na superpatogeny?

| Medycyna
Nathan Reading, CC

Naukowcy uważają, że do walki z lekoopornymi bakteriami można wykorzystać żywy antybiotyk - drapieżne bakterie Bdellovibrio bacteriovorus. Badania na modelu zwierzęcymi, których wyniki ukazały się w piśmie Current Biology, nie wykazały żadnych skutków ubocznych.

Zespół z Uniwersytetu Nottingham oraz Imperial College London (ICL) zasugerował się tym, że B. bacteriovorus uśmiercają w naturalnym środowisku i w warunkach in vitro wiele Gram-ujemnych patogenów.

W eksperymentach wykorzystano larwy danio pręgowanego (Danio rerio), zakażone lekooopornym szczepem Shigella flexneri. S. flexneri wywołuje u ludzi zatrucia pokarmowe (czerwonkę).

Brytyjczycy wstrzyknęli larwom śmiertelną dawkę szczepu M90T S. flexneri (jest on oporny na streptomycynę i karbenicylinę). Następnie do zakażonego miejsca wprowadzano B. bacteriovorus. Doprowadziło to do spadku liczby patogenów. Pod nieobecność Bdellovibrio larwy nie były w stanie kontrolować namnażania bakterii.

Obrazowanie wykazało, że Bdellovibrio dostawały się do przestrzeni peryplazmatycznej ofiary, gdzie dochodziło do ich replikacji. Ostatecznie Bdellovibrio były fagocytowane przez neutrofile i makrofagi; wcześniej miały jednak wystarczająco dużo czasu, by się rozprawić z S. flexneri.

Co ważne, Bdellovibrio zmniejszały obciążenie patogenami także u larw pozbawionych leukocytów. Przeżycie było jednak znacznie lepsze u rybek ze sprawnym układem immunologicznym. Wskazuje to, że maksymalna korzyść terapeutyczna z zastosowania Bdellovibrio stanowi wynik współpracy drapieżnika z układem odpornościowym gospodarza.

Dr Serge Mostowy z ICL podkreśla, że Bdellovibrio prezentują naturalną synergię z układem odpornościowym i pozostają w organizmie na tyle długo, by zabić patogeny [...].

Akademicy podkreślają, że Bdellovibrio mogą uśmiercić szereg bakterii Gram-ujemnych, np. pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) czy bakterie z rodzaju Salmonella. Wcześniejsze badania na kurach wykazały m.in., że za pomocą podawanych doustnie drapieżnych bakterii można zmniejszyć liczbę patogenów w żołądku. W obecnych czasach i okolicznościach ważniejsze pozostaje jednak znalezienie alternatywnych terapii zakażeń ran i narządów.

Bdellovibrio bacteriovorus Shigella flexneri lekooporność antybiotyki Serge Mostowy