Archeologia potwierdza biblijne spalenie Jerozolimy

| Humanistyka

W Księdze Jeremiasza, w rozdziale poświęconym zdobyciu Jerozolimy przez Babilończyków czytamy, że Chaldejczycy spalili nadto dom królewski oraz domy ludu [JR 39,8]. Teraz archeolodzy z Izraelskiej Służby Starożytności znaleźli dowody wskazujące, że przed 2600 lat miasto rzeczywiście zostało spalone.

Naukowcy odkopali nadpalone drewno, ziarna słonecznika, rybie łuski i ości, ceramikę i wiele innych przedmiotów z tego okresu. Wśród odkrytych artefaktów znajdują się też dziesiątki pojemników do przechowywania zboża i płynów, a na wielu z nich widoczne są odciski pieczęci w kształcie rozet. Pieczęcie takie są charakterystyczne dla okresu Pierwszej Świątyni. Były one używane przez administrację publiczną aż do zniszczenia Jerozolimy, stwierdzili badacze. Klasyfikacja obiektów ułatwiła kontrolę, nadzór, zbieranie, sprzedaż i przechowywanie zbóż. Symbol rozety zastąpił wcześniejszą pieczęć z napisem 'Dla króla'.

Jednym z najbardziej interesujących znalezisk jest niewielka figurka wykonana z kości słoniowej przedstawiająca nagą kobietę z fryzurą w stylu egpiskim. To, zdaniem archeologów, miejscowy produkt, świadczący o wysokich umiejętnościach tutejszych rzemieślników.

Podczas wykopalisk udało się też określić wschodni zasięg Jerozolimy w czasie jej zdobycia przez wojska Nabuchodonozora. W czasie epoki żelaza Jerozolima ciągle się rozrastała, co znalazło swój wyraz zarówno w budowie licznych murów obronnych jak i w tym, że miasto rozprzestrzeniało się poza nimi, dodają naukowcy.

Jerozolima została zdobyta w 597 roku przez wojska króla Babilonii, Nabuchodonozora. Władcy Jerozolimy stali się lennikami i poddanymi Babilonu. Ówczesny władca Judy, Eliakim, zmarł w trakcie oblężenia. Nabuchodonozor uczynił królem jego syna, Jojakina, jednak po 3 miesiącach zmienił zdanie i Jojakin trafił do niewoli. Władcą Judy został, z łaski króla Babilonu, Sedecjasz. Panował on w latach 597-586, a jego rządy zakończyły się, gdy wszczął powstanie przeciwko Babilończykom. Ci zdobyli miasto, spalili je, a mieszkańców uprowadzili w niewolę. Na czasy Sedecjasza przypada działalność proroka Jeremiasza.

Biblia Jeremiasz Jerozolima Babilon Nabuchodonozor