Cmentarz pod Uniwersytetem w Cambridge

| Humanistyka
Craig Cessford, Department of Archaeology and Anthropology, University of Cambridge

Pod Uniwersytetem w Cambridge odsłonięto średniowieczny cmentarz. Szacuje się, że znajduje się na nim ok. 1300 pochówków.

Archeolodzy zyskali szansę na przeprowadzenie wykopalisk jednego z największych przyszpitalnych cmentarzy w Wielkiej Brytanii przy okazji odnowy Old Divinity School w latach 2010-12. Odkryto ponad 400 pochówków oraz dowody na więcej niż 1000 kolejnych grobów.

O istnieniu i lokalizacji cmentarza historycy wiedzieli od co najmniej połowy XX w., jednak nikt nie zdawał sobie sprawy z jego wielkości.

Większość szkieletów pochodzi z XIII-XV w. Na cmentarzu chowano zmarłych ze Szpitala św. Jana Ewangelisty. Przybytek został założony przez mieszczan ok. 1195 r. i stał naprzeciw nekropolii do 1511 r. Od niego zresztą pochodzi nazwa college'u, którego częścią jest zbudowana w latach 1877-79 Old Divinity School (St John's College).

Mimo pogłosek, że na cmentarzu pochowano ofiary czarnej śmierci, na żadnym ze szkieletów nie znaleziono śladów dżumy. Nie natrafiono również na duże mogiły zbiorowe z lat 1348-50. W późniejszych wiekach ofiary dżumy w Cambridge grzebano na pastwiskach, np. Midsummer Common, możliwe więc, że podobnie postępowano w średniowieczu.

Szkielety były rozmieszczone w rzędach, część znajdowała się w kostnicy. Archeolodzy znaleźli wysypane żwirem ścieżki, studnię oraz nasiona różnych kwiatów. Niewykluczone więc, że w średniowieczu ludzie również odwiedzali swoich zmarłych.

Dotąd dokładnie zbadano 400 osób. Dzięki temu wiadomo, że większość pochówków miała miejsce bez trumien, a nawet całunów, co sugeruje, że cmentarz służył głównie biednym. Biżuteria i osobiste przedmioty były obecne w bardzo nielicznych przypadkach. Ich niejednoznaczne rozmieszczenie sprawia, że dr Craig Cessford dywaguje, że równie dobrze mogą one stanowić pozostałość wcześniejszej aktywności na [tym] stanowisku.

Na cmentarzu nie ma właściwie młodych kobiet i niemowląt. Wśród zidentyfikowanych szczątków panuje względna równowaga płci, przy czym większość stanowią osoby w wieku ok. 25-45 lat. Naukowcy podejrzewają, że ma to związek ze szpitalnym rozporządzeniem z 1250 r., które precyzowało, że instytucję zaprzątają biedni naukowcy oraz inni nędzarze i wykluczało z opieki ciężarne.

Co zaskakujące, ciała nie noszą śladów poważnych chorób czy przypadłości wymagających pomocy medycznej. Wg autorów raportu, może to odzwierciedlać podstawową funkcję szpitala, czyli właśnie sprawowanie opieki nad biednymi i słabymi.

Cambridge uniwersytet cmentarz przyszpitalny Old Divinity School Szpital św. Jana Ewangelisty Craig Cessford