Roślinny kanibalizm

| Nauki przyrodnicze
Bielefeld University

Jednokomórkowa zielenica Chlamydomonas reinhardtii nie tylko przeprowadza fotosyntezę, ale i pozyskuje energię z innych roślin. Badacze z Uniwersytetu w Bielefield uważają, że glony te będzie można wykorzystać jako katalizator przy produkcji biopaliw celulozowych.

Prof. Olaf Kruse przeprowadził z zespołem serię eksperymentów, w których wykazano, że zielenice hodowane w świetle przy niskich stężeniach CO2 potrafią pozyskać energię ze znajdującej się w pobliżu roślinnej celulozy. Wydzielana jest endo-β-1,4-glukanaza, a po zajściu częściowej hydrolizy celulozy do celobiozy (dimeru glukozy) Ch. reinhardtii wychwytuje i przyswaja pozyskany w ten sposób surowiec.

To pierwszy raz, kiedy takie zachowanie udokumentowano u roślin. [...] W pewnym sensie widzimy roślinę jedzącą roślinę. Obecnie Niemcy sprawdzają, czy podobny mechanizm występuje w innych grupach glonów. Wstępne wyniki wskazują, że najprawdopodobniej tak.

Chlamydomonas reinhardtii zielenica fotosynteza celuloza endo-β-1 4-glukanaza Olaf Kruse