Toksyna bakterii kojarzonej z zatruciami pokarmowymi może uruchamiać stwardnienie rozsiane

| Medycyna
Patrick Hoesly, CC

Toksyna epsilon laseczki zgorzeli gazowej (Clostridium perfringens) zwiększa przenikalność bariery krew-mózg i zabija wytwarzające mielinę ogligodendrocyty. Ponieważ zjawiska te są typowe dla patologii stwardnienia rozsianego (SR), wydaje się, że wymieniana toksyna może je uruchamiać.

Wykazaliśmy także, że toksyna epsilon obiera na cel inne typy komórek powiązanych ze stanem zapalnym SR, np. siatkówki, błony naczyniowej gałki ocznej czy opon mózgowych - opowiada Jennifer Linden z Weill Cornell Medical College.

Wcześniejsze badania sugerowały, że C. perfringens, a w szczególności toksyna epsilon, mogą odgrywać pewną rolę w wyzwoleniu SR. Pod koniec zeszłego roku zespół Linden odkrył C. perfringens typu B (szczep, który miał nie infekować ludzi i wytwarzający toksynę epsilon) u 21-letniej kobiety z nawrotem SR. By potwierdzić przypuszczenia co do roli toksyny, Amerykanie przeprowadzili testy na myszach. Skupiono się zwłaszcza na atakowanych przez nią komórkach.

Ponieważ toksyna atakowała m.in. komórki opon, może to wyjaśniać zapalenie oponowe i uszkodzenia podpajęczynówkowe widywane wyłącznie u pacjentów z SR.

Naukowcy zbadali 37 próbek lokalnych pokarmów pod kątem obecności C. perfringens i genu toksyny. W 13,5% wykryto bakterie, a w 2,7% gen toksyny epsilon.

Gdyby udało się potwierdzić wyzwalającą rolę toksyny epsilon, zaprojektowanie neutralizującego przeciwciała lub szczepionki przeciw niej mogłoby zapobiec rozwojowi, a nawet zapoczątkowaniu choroby.

Clostridium perfringens toksyna epsilon oligodendrocyty mielina bariera krew-mózg przenikalność Jennifer Linden