Budowanie raf przez najwcześniejsze znane szkieletowe wielokomórkowce

| Nauki przyrodnicze
Fred Bowyer

Jedna z najstarszych raf świata powstała ok. 548 mln lat temu. Obecnie znajduje się na terenie Namibii (w obrębie tzw. Grupy Nama). Skonstruowały ją zwierzęta z rodzaju Cloudina, po których pozostały wapienne skamieniałości - osadzone jedne w drugich stożki.

Żyjące na dnie morza w ediakarze Cloudina były pierwszymi zwierzętami budującymi struktury podobne do raf tworzonych przez naturalne procesy erozji i sedymentacji.

Odkrycia międzynarodowego zespołu prowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu stanowią poparcie dla wcześniejszych ustaleń, że presje środowiskowe spowodowały, że by przeżyć, różne gatunki rozwinęły nowe cechy i zachowania.

Wg naukowców, zwierzęta wykształciły zdolność budowania raf, aby chronić się przed rosnącym zagrożeniem ze strony drapieżników. W czasie rosnącej konkurencji o pożywienie i przestrzeń życiową rafy zapewniały też dostęp do bogatych w składniki odżywcze prądów. Autorzy artykułu z pisma Science wyjaśniają, że Cloudina przytwierdzały się do powierzchni i siebie nawzajem, wytwarzając cement z węglanu wapnia.

Biolodzy podkreślają, że budowanie twardych struktur w procesie zwanym biomineralizacją doprowadziło do ogromnego wzrostu bioróżnorodności morskich ekosystemów.

Odkryliśmy, że zwierzęta budowały rafy nawet przed pojawieniem się złożonych form życia [...]. Sugeruje to, że w prekambrze istniały presje selekcyjne, które musimy jeszcze zrozumieć - podsumowuje prof. Rachel Wood.

Cloudina rafa Namibia Grupa Nama drapieżniki presja selekcyjna biomineralizacja Rachel Wood