Microsoftowa fundacja wspomoże Open Source?

| Technologia
Microsoft

Microsoft założył organizację, której celem jest wspomaganie... oprogramowania Open Source. CodePlex Foundation ma na celu ułatwienie współpracy pomiędzy twórcami programów o otwartym źródle a organizacjami producentów oprogramowania komercyjnego.

Na działanie fundacji przeznaczono milion dolarów.

CodePlex Foundation ma działać nieco inaczej, niż obecnie istniejące organizacje. Te bowiem reprezentują interesy swoich założycieli i skupiają się na współpracy konkretnych opensource'owych projektów z oprogramowaniem komercyjnym. Microsoft chce, by nowa fundacja wspomagała wszystkie projekty.

Decyzję o powołaniu CodePlex Microsoft tłumaczy dostrzeżeniem nowych szans w zmianie swojego podejścia.

Sukces inicjatywy z Redmond będzie zależał teraz od tego, czy z nową organizacją będą chciały współpracować opensource'owe środowiska. Może w tym przeszkodzić zarówno sama niechęć do Microsoftu, jak i "CodePlex" w nazwie fundacji. Projekt CodePlex został przez Microsoft uruchomiony w 2006 roku i pozwala na hostowanie kodu open source. Jednak znajduje się tam przede wszystkim kod pisany pod kątem produktów Microsoftu. Co prawda w informacji o CodePlex Foundation znalazł się zapis, że jest ona całkowicie niezależna od CodePlex, ale jednocześnie jest informacja, że ma być jego rozszerzeniem.

Cztery spośród siedmiu osób kierujących fundacją pochodzą z Microsoftu. Znalazł się wśród nich Sam Ramji, który cieszy się uznaniem w opensource'owym środowisku za swoje starania o zbliżenie pomiędzy ruchem Open Source a Microsoftem. Niestety, Ramji za trzy miesiące odchodzi z Microsoftu z powodów osobistych. Jednym z pozostałej trójki jest znany opensource'owy developer Miguel de Icaza. Po odejściu Ramjiego Microsoft chce wymienić całe kierownictwo CodePlex Foundation.

CodePlex Foundation Microsoft Open Source