Płyty DVD z ćwiczeniami mogą szkodzić psyche użytkownika

| Zdrowie/uroda
iivangm, CC

Płyty DVD z ćwiczeniami do wykonywania w domu mogą czasem wyrządzić więcej krzywdy niż pożytku. Wg prof. Brada Cardinala z Uniwersytetu Stanowego Oregonu, który przyjrzał się 10 takim produktom, często padają na nich demotywujące stwierdzenia, utrwalają one także nierealistyczne, przeseksualizowane obrazy ciała.

Amerykanin podkreśla, że co siódme motywujące stwierdzenie z płyt ma de facto charakter demotywujący i może zmniejszyć skuteczność treningu, ograniczyć nadzieje użytkownika czy nawet wyrządzić mu psychologiczną krzywdę.

Amerykanie analizowali 10 popularnych płyt z ćwiczeniami. Stwierdzili, że większość instruktorów/modeli to białe, szczupłe kobiety, ubrane w skąpe stroje. Jak wyjaśnia Cardinale, mamy do czynienia z komunikatem, jak sprawni fizycznie ludzie powinni wyglądać. Utrwala to uprzedmiotowienie kobiecego ciała i kładzie nacisk na wygląd, a nie zdrowie.

Badacze stwierdzili, że motywacyjny charakter ma ok. 25% wypowiedzi trenera, jednak co 7. stwierdzenie można z powodzeniem uznać za przekaz negatywny. Autorzy publikacji z Sociology of Sport Journal podają kilka przykładów: "Teraz powinieneś/powinnaś umierać" czy "powiedz cześć swojemu seksownemu sześciopakowi".

Tego typu stwierdzenia koncentrują się na wynikach, sprzyjają porównaniom społecznym i nie biorą pod uwagę różnic w zakresie zdrowia czy sprawności fizycznej. Strategie "szorstkiej miłości" (ang. tough love) mogą też prowadzić do urazów lub innych niedobrych dla zdrowia skutków.

Tego typu stwierdzenia wydają się szczególnie szkodliwe dla ludzi, którzy dopiero zaczynają albo źle się czują na siłowni czy zorganizowanych zajęciach. Wideo są reklamowane jako materiał dla nowicjuszy, tymczasem zakres potrzebnych umiejętności odpowiada raczej poziomowi średniozaawansowanemu lub nawet zaawansowanemu. Instruktor często urąga użytkownikom, by ci dotrzymywali mu tempa.

Odtwarzasz sobie w domu obrazy i komunikaty, które mogą sprawić, cze będziesz się źle ze sobą czuć, co ostatecznie podkopie twoje wysiłki w kierunku poprawy zdrowia. Jeśli doświadczenia nie są pozytywne, prawdopodobieństwo, że dana osoba będzie kontynuować program, spada.

Cardinale ma parę rad dla użytkowników płyt z treningami. Pamiętaj, że mamy różne kształty [...] i nasze ciała mogą różnie reagować na pokazywane ćwiczenia. Nie oczekuj, że osiągniesz efekt z ekranu i nie porównuj się z innymi. Amerykanin uważa, że oprócz obrazów i komunikatów z DVD należałoby także przeanalizować skuteczność i bezpieczeństwo demonstrowanych ćwiczeń oraz technik.

Wg nas, te wideo nie są zbyt bezpieczne psychologicznie. Istnieją też zastrzeżenia co do części ćwiczeń, bo mogą one prowadzić do urazów i stanowić prawdziwe zagrożenie dla użytkowników.

DVD płyta ćwiczenia obraz ciała komunikat motywacja Brad Cardinal