Długodystansowa broń myśliwska pojawiła się co najmniej 10 000 lat wcześniej niż sądzono

| Humanistyka
Joshua Tree National Park, Flickr

Przed 31 tysiącami lat na brzegu rzeki Haine w południowej Belgii osiedliła się grupa łowców-zbieraczy, którzy podczas polowania używali miotaczy oszczepów (atlatlów). Artefakty znalezione na stanowisku Maisières-Canal dowodzą, że ludzie posługiwali się tą techniką polowania o 10 000 lat wcześniej, niż najstarsze znalezione dotychczas ślady jej wykorzystywania. Wynalezienie działającej na duże odległości broni myśliwskiej miało olbrzymie znaczenie dla rozwoju człowieka, zmieniło interakcje pomiędzy myśliwym a ofiarą, doprowadziło do zmiany diety i organizacji społecznej. Dlatego dla poznania prehistorii ważne jest określenie dat pojawienia się tak ważnych wynalazków jak właśnie atlatl.

Dotychczas trudno było znaleźć prehistoryczną broń na stanowiskach archeologicznych, gdyż wykonana była z materiałów organicznych i rzadko się zachowuje. A kamienne groty, którymi była zakończona, trudno było jednoznacznie przypisać do określonego typu broni, mówi Justin Coppe z TraceoLab na Uniwersytecie w Liège. Jeszcze niedawno próbowano łączyć groty z konkretnym rodzajem broni na podstawie ich rozmiarów. Jednak badania etnograficzne i eksperymenty pokazały, że groty strzał, włóczni czy oszczepów mogą mieć bardzo różne, nakładające się na siebie, rozmiary.

Naukowcy z TraceoLab opracowali nową metodę identyfikacji broni, która wykorzystuje analizy balistyczne oraz badania śladów mechanicznych i zużycia na grotach. Przeprowadziliśmy eksperyment na duża skalę, podczas którego wykorzystywaliśmy repliki paleolitycznych pocisków, używając przy tym włóczni, łuków i miotaczy oszczepów. Następnie szczegółowo analizowaliśmy ślady na grotach, dzięki czemu mogliśmy określić, jak rodzaj użytej broni wpływał na mechaniczne zużycie grotu, mówi Noora Taipale Narodowego Funduszu Badań Naukowych.

Naukowcy zauważyli, że ślady, które pozostały na kamiennych grotach wyrzucanych z eksperymentalnego miotacza oszczepów świetnie pasują do śladów zidentyfikowanych na grotach z Maisières-Canal.

W najbliższej przyszłości eksperci z TraceoLab chcą skupić się na badaniach, które pozwolą określić, kiedy naprawdę człowiek zaczął posługiwać się bronią działającą na duże odległości. W tym celu nowo opracowana metoda zostanie zastosowana do znalezisk na innych stanowiskach archeologicznych.

Długodystansowa broń myśliwska pojawiła się co najmniej 10 000 lat wcześniej niż sądzono