Odkryto bramę i mury biblijnego Gat

| Humanistyka
Prof. Aren Maeir, Director, Ackerman Family Bar-Ilan University Expedition to Gath

Podczas The Ackerman Family Bar-Ilan University Expedition to Gath prowadzonej przez profesora Arena Maeira, odkryto fortyfikacje oraz bramę do filistyńskiego miasta Gat. W Gat, które w X i IX wieku p.n.e. było największym miastem regionu, mieszkał biblijny Goliat.

Profesor Maeir mówi, że brama do Gat jest jedna z największych tego typu budowli znalezionych na trenie Izraela. Jej rozmiary to oznaka potęgi i wpływu miasta. W pobliżu bramy znaleziono imponujące fortyfikacje i wiele budynków, jak świątynia czy warsztat, w którym wytapiano żelazo. Około roku 830 przed Chrystusem Gat zostało zdobyte i zburzone przez wzmiankowanego w Biblii króla Damaszku Chazaela.

Odkryta właśnie brama również została wspomniana w Piśmie Świętym: Dawid przejął się tymi słowami, a że obawiał się bardzo Akisza, króla Gat, zaczął udawać wobec nich szalonego, dokonywać wśród nich nierozumnych czynności: tłukł rękami w skrzydła bramy i pozwalał ślinie spływać na brodę (1 Sm 21:13-14).

Miejsce, w którym znajdowało się Gat, jest nieprzerwanie zasiedlone od 5. tysiąclecia przed Chrystusem. Na bizantyjskiej Madaba Map z VI wieku n.e. jest ono zwane Saphitha, krzyżowcy nazywali je Blanche Garde, oznaczono je też na arabskich mapach z XIII i XVI wieku.

Wśród najważniejszych obiektów odkrytych podczas 20 lat wykopalisk należy wymienić filistyńskie świątynie z XI - IX wieku p.n.e, dowody na trzęsienie ziemi, które miało miejsce w VIII wieku przed Chrystusem (być może jest to trzęsienie, o którym wspomina Księga Amosa), najstarsze znane inskrypcje filistyńskie wśród których znajdujemy imiona podobne do imienia Goliat, liczne przedmioty wiązane z kulturą Filistynów czy szczątki najstarszego znanego nam systemu oblężniczego na świecie, który został skonstruowany przez wojska króla Chazaela. Miejsce wykopalisk jest też najstarszym znanym przykładem osadnictwa filistyńskiego w Kanaanie, odkryto również warstwy wcześniejszego kanaickiego miasta, widoczne są też pozostałości po twierdzy krzyżowców Blanche Garde, w której przebywał Ryszard Lwie Serce.

Gat Filistyni Goliat Dawid krzyżowcy Ryszard Lwie Serce