Co czczono w najstarszej świątyni świata?

| Humanistyka
The Brucer

Giulio Magli z Politechniki w Mediolanie uważa, że najstarsza znana nam świątynia świata - turecka Göbekli Tepe - była miejscem kultu Syriusza. Ten najjaśnieszy, po Księżycu, Wenus i Jowiszu, obiekt nocnego nieba, pojawił się na nieboskłonie mniej więcej w czasie, w którym powstała świątynia.

Göbekli Tepe liczy sobie około 11 000 lat. Jak wiemy, oś Ziemi zmienia się w czasie, co powoduje, że niebo nie wygląda zawsze tak samo. Gdy oś zmieni położenie część gwiazd skryje się za horyzontem i ludzie zobaczą je ponownie wiele tysięcy lat później.

Magli, próbując rozwiązać zagadkę tureckiej świątyni, przeprowadził symulacje nieba z okresu, kiedy powstawała. Wykazały one, że Syriusz, który jest obecnie widoczny niemal na całej kuli ziemskiej, około roku 9300 p.n.e. po raz pierwszy pojawił sie oczom ludzi zamieszkujących tereny w pobliżu Göbekli Tepe. Stąd ekspert wysnuł wniosek, że świątynia powstała, by uczcić narodziny Syriusza i obserwować jego wędrówkę po niebie.

Göbekli Tepe składa się z co najmniej 20 kamiennych kręgów, dotychczas jednal odsłonięto kilka z nich. Każdy krąg jest otoczonym pierścieniem dużych kamiennych słupów w kształcie litery T, z których każdy został ozdobiony wizerunkiem dziekiego zwierzęcia. W środku każdego z pierścieni stoją dwa megality.

Magli, wykorzystując mapy Göbekli Tepe i zdjęcia satelitarne okolicy wyrysował teoretyczną linię biegnącą od obserwatora, pomiędzy megalitami do Syriusza. Okazało się, że trzy z odkopanych pierścieni pozwoliłyby obserwatorowi określić pozycję Syriusza w latach 9100, 8750 i 9300. Naukowiec podkreśla, że uzyskane przez niego wyniki są wstępne. Ma zamiar przeprowadzić dokładniejsze obserwacja i badania za pomocą teodolitu. Ponadto, przypomina że nieznana jest kolejność budowy poszczególnych pierścieni, trudno zatem powiedzieć, czy rzeczywiście "podążały" one za Syriuszem.

Jens Notroff z Niemieckiego Instytutu Archeologicznego przypomina, że wciąż trwają dyskusje, czy Göbekli Tepe była zadaszona czy też nie. Jeśli dalsze wykopaliska dowiodą, że świątynia miała dach, teorie o wykorzystywaniu jej w roli obserwatorium będą trudne do utrzymania.

Przed dwoma laty opisywaliśmy zupełnie inną teorię dotyczącą Göbekli Tepe.

Göbekli Tepe Syriusz świątynia obserwatorium