HIVE ma być 1000-krotnie bardziej wydajna od współczesnych procesorów

| Technologia
DARPA

Amerykańska DARPA (Agencja Badawcza Zaawansowanych Projektów Obronnych) finansuje stworzenie nowego typu procesora. Nie von-Neumannowski układ o nazwie HIVE (Hierarchical Identify Verify Exploit) jest opracowywany przez takie firmy i organizacje jak Intel, Qualcomm Northrop Grumman, Pacific Norhwest National Laboratory oraz grupę uniwersytetów. Na rozwój układu DARPA przeznaczyła 80 milionow dolarów, całość projektu pochłonie ponad 100 milionów USD, a prace zaplanowano na 4,5 roku.

Gdy przyjrzymy się dzisiejszym procesorom, to zobaczymy, że korzystają one z architektury opracowanej przez von Neumanna w latach 40. ubiegłego wieku. CPU i GPU wykonują co prawda obliczenia równolegle, ale każdy z rdzeni to wciąż procesor von Neumanna – mówi Trung Tran, menedżer w Microsystems Technology Office w DARPA.

Żeby uświadomić sobie potrzebę opracowania nowej architektury procesora trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że ponad 90% obecnie dostępnych danych zostało stworzonych w ciągu ostatnich kilku lat. Dane te to bezcenna kopalnia informacji dla nauki, systemu opieki zdrowotnej czy biznesu. Problem jednak w tym, że współczesne procesory nie radzą sobie z indeksowaniem, przechowywaniem i analizowaniem tych informacji.

HIVE ma przede wszystkim poprawić wydajność analizy wielkich zestawów danych korzystając przy tym z maszynowego uczenia się i sztucznej inteligencji. Będzie on w stanie analizować informacje w zupełnie odmienny sposób, niż robią to współczesne procesory, a dzięki innej architekturze będzie też inaczej pracował i w inny sposób korzystał z pamięci. Zakładamy, że do połowy 2021 roku w ramach projektu HIVE powstanie 16-węzłowa platforma demonstracyjna, której wydajność na wat będzie 1000-krotnie wyższa od najlepszych współczesnych rozwiązań – mówi Dhiraj Mallick, wiceprezes Data Center Group i dyrektor intelowskiej Innovation Pathfinding and Architecture Group.

Główną część HIVE ma stanowić „procesor analizy grafów”, który będzie w stanie tworzyć graficzne reprezentacje związków pomiędzy różnymi danymi, od oczywistych, takich jak relacje pomiędzy osobami, po mniej oczywiste, jak np. zależność częstotliwości wizyt u lekarza od środowiska geograficznego.

Prawdopodobnie większość prac sprzętowych będzie przeprowadzał Intel, którego procesory Xenon Phi są, obok układów GPU, najbliższe temu, co chce osiągnąć DARPA. Nie oznacza to, oczywiście, że HIVE będzie bazował na Xenonie Phi. Jak już bowiem zaznaczono na wstępie, ma powstać zupełnie nowa architektura.

HIVE DARPA Intel procesor architektura