Rekinia osobowość

| Nauki przyrodnicze
Evan Byrne

Naukowcy z Macquarie University jako pierwsi wykazali, że rekiny rogate mają osobowości.

Biolodzy obserwowali Heterodontus portusjacksoni ze wschodniego wybrzeża Australii i zauważyli, że poszczególne osobniki demonstrują unikatowe i stałe reakcje na nieznane środowisko i stres.

W kilku ostatnich dziesięcioleciach badania wykazały, że blisko 200 gatunków zwierząt prezentuje osobowości. Osobowość nie jest więc już uznawana za wyłącznie ludzką cechę, a raczej za coś głęboko zakorzenionego w naszej ewolucyjnej przeszłości - tłumaczy Evan Byrnes.

Autorzy publikacji z Journal of Fish Biology zaprojektowali test do badania śmiałości, czyli skłonności do podejmowania ryzyka (czynnik ten wpływa także na zdrowie, bo wiadomo, że koreluje z poziomem hormonów stresu, a więc i profilami fizjologicznymi).

Na początku rekiny wprowadzano do zbiorników z kryjówkami. Sprawdzano, po jakim czasie dany osobnik wypłynie z kryjówki, by poznawać nowe środowisko. W drugim eksperymencie ryby poddawano stresowi manipulacyjnemu, przypominającemu schwytanie przez rybaka, a następnie uwalniano i oceniano, po jakim czasie dojdą do siebie.

Okazało się, że osobowość rekinów była taka sama w poszczególnych próbach (niektóre rekiny były zawsze śmielsze od innych, a ryby najsilniej reagujące na stres manipulacyjny w 1. próbie zachowywały się tak samo również w 2. podejściu), co sugeruje raczej zakorzenione zachowania niż losowe reakcje.

Jesteśmy podekscytowani, bo wyniki pokazują, że rekiny nie są po prostu bezmyślnymi maszynami. Tak jak ludzie, mają one unikatowe preferencje i zachowania - podkreśla prof. Culum Brown. Skoro każdy rekin jest indywidualnością, zarządzanie populacjami tych ryb jest o wiele bardziej skomplikowane, niż dotąd sądziliśmy. Zrozumienie, jak osobowość wpływa na zróżnicowanie zachowania rekinów - np. wybór ofiary, wykorzystanie habitatu i poziom aktywności - jest krytyczne dla lepszej ochrony naszych drapieżników alfa, które odgrywają kluczową rolę w ekosystemach morskich.

Heterodontus portusjacksoni rekiny rogate osobowość Evan Byrnes Culum Brown