Wielka kolekcja starożytnych pieczęci

| Humanistyka
Universität Münster

Naukowcy z Uniwersytetu w Münster odkryli w Turcji olbrzymią kolekcję pieczęci. W świątyni Jowisza Dolicheńskiego (z Doliche) znaleziono ponad 600 pierścieni i pierścieni cylindrycznych. W żadnej innej porównywalnej świątyni nie znaleziono tak wielu pieczęci - mówią dyrektor wykopalisk profesor Engelbert Winter oraz archeolog doktor Michael Blömer. Pieczęci pochodzą z VII-IV wieku przed naszą erą.

Zadziwiająco duża liczba takich przedmiotów pokazuje, jak ważne były pieczęcie i amulety dla osób czczących tego boga. Były one mu poświęcane. Daje nam to szczegółowy wgląd w duchowość tamtych czasów - stwierdził profesor Winter. Wysokiej jakości pieczęcie wykonano z ceramiki, kwarcu, szkła, kamienia.

Na pieczęciach przedstawiono szereg najróżniejszych symboli, od zdobień geometrycznych i symboliki astralnej po przedstawienia zwierząt i ludzi. Popularnymi symbolami są ludzie modlący się przed wizerunkiem bóstwa oraz bohater szlachetnej krwi walczący ze zwierzętami. Nawet te obrazy, na których nie przedstawiono bóstwa wyrażają głęboką wiarę. Dzięki tym pieczęciom ludzie poświęcali przedmiot bóstwu, które było blisko związane z ich tożsamością - mówi Blömer.

Dotychczas wśród pieczęci i amuletów zidentyfikowano zabytki późnobabilońskie, pochodzące z Lewantu oraz z Syrii Achemenidów. Znalezisko pozwoli odpowiedzieć na pytania o zasięg kultu czy praktyki religijne. Dotychczas niewiele wiedzieliśmy o kulcie Jowisza Dolicheńskiego z I tysiąclecia p.n.e. Wiedza ta jest o tyle istotna, że w II wieku po Chrystusie bóg ten stał się jednym z najważniejszych członków panteonu Imperium Rzymskiego.

Jowisz Dolicheński pieczęć świątynia kult