Dziewięćdziesiąte wybudzenie w Klinice „Budzik” dla Dzieci

| Medycyna
Naoki Takano, CC (Flickr)

Pierwszego marca Klinika „Budzik” dla Dzieci w Warszawie poinformowała o 90. wybudzeniu. Wybudziła się dziewczynka, która 24 września zeszłego roku została potrącona na przejściu dla pieszych. Szła wtedy do szkoły. W stanie krytycznym przewieziono ją do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie na Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej. Później trafiła na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej.

U Marty stwierdzono rozległy uraz wielonarządowy, obrzęk mózgu z niedowładem czterokończynowym, a także uszkodzenie tętnicy szyjnej wewnętrznej lewej.

Do Kliniki „Budzik” dla Dzieci dziewczynka trafiła w śpiączce 2 listopada 2021 r. Pomogły rehabilitacja, opieka medyczna i determinacja samej Marty. Jak podkreślono w „Budziku”, wielką rolę w tym procesie odegrała grupa rówieśników – koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie, Liceum Plastycznego im. C.K. Norwida w Lublinie, MDK „Akacja” w Lublinie oraz grono przyjaciół i znajomych.

Choć Marta może wrócić do domu i do szkoły, czeka ją jeszcze sporo pracy.

 

Pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla dzieci po ciężkich urazach mózgu

Klinikę „Budzik” uruchomiono niemal 9 lat temu, bo w lipcu 2013 r., jako pierwszy w kraju wzorcowy szpital dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. Działa ona przy Centrum Zdrowia Dziecka. Pacjentami są dzieci od 2. do 18. r.ż. życia po urazie, w konsekwencji którego doszło do ciężkiego niedotlenienia mózgu, z syndromem apalicznym (z wyłączeniem urazów okołoporodowych, chorób metabolicznych genetycznie uwarunkowanych). Przyjmowane są dzieci przebywające w śpiączce nie dłużej niż 12 miesięcy od urazu lub 6 miesięcy, jeśli śpiączka wystąpiła z przyczyn nieurazowych; dzieci mogą być leczone w Klinice przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące. Mali pacjenci muszą być wydolni krążeniowo-oddechowo.

„Budzik” dla dorosłych

W grudniu 2016 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie rozpoczęła działalność Klinika „Budzik” dla Dorosłych. Pierwszy pacjent wybudził się tu zaledwie pół roku później. Czterdziestodziewięcioletni pan Maciej znajdował się w śpiączce prawie pół roku. Urazu głowy doznał w styczniu 2017 r., jeżdżąc na nartach. Z oddziału intensywnej terapii zakopiańskiego szpitala trafił do olsztyńskiego „Budzika”. Siódmego czerwca komisja terapeutyczna uznała, że doszło do wybudzenia pacjenta.

Warto przypomnieć, że na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego powstaje 3-piętrowy budynek o powierzchni 3800 m2. W klinice dla dorosłych pacjentów w stanie śpiączki po urazach neurologicznych znajdzie się 16 łóżek oraz, oczywiście, specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Otwarcie placówki zaplanowano na ten rok.

Klinika Budzik dla Dzieci wybudzenie Marta