Bakterie niszczą katakumby

| Nauki przyrodnicze
GerardM, GNU FDL

Zespół profesor Clary Urzì z Uniwersytetu w Mesynie odkrył dwa nowe gatunki bakterii, które żyją sobie spokojnie na ścianach katakumb świętego Kaliksta w Rzymie (Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology).

Kompleks podziemnych grobowców nazwano od imienia Kaliksta I, który zasiadał na Stolicy Apostolskiej w latach 217-222. Przyszły następca św. Piotra miał się nimi opiekować z polecenia biskupa Rzymu Zefiryna. W miarę upływu lat system katakumb bardzo się rozrósł. Groby zlokalizowano na kilku poziomach. Pochowano tu wielu papieży z III wieku, dlatego też odkrywca nekropolii, Giovanni Battista de Rossi, nazwał ją Małym Watykanem.

Na zmurszałych ścianach katakumb odkryliśmy dwa nowe gatunki bakterii, należące do rodzaju Kribbella. Myślimy, że to one odpowiadają za obserwowane zniszczenia.

Miejmy nadzieję, że dokładne ich zbadanie pozwoli opracować nową metodę ochrony zabytków przed uszkodzeniem. Nieznane dotąd mikroby można też wykorzystać do czegoś pożytecznego, ponieważ są w stanie wytwarzać enzymy i antybiotyki. Fakt, że przedstawicieli dwóch gatunków bakterii znaleziono bardzo blisko siebie, świadczy o tym, iż nawet niewielkie zmiany w mikrośrodowisku prowadzą do niezależnej ewolucji.

Rodzaj Kribbella po raz pierwszy opisano zaledwie 9 lat temu, ale od tego czasu scharakteryzowano już kilku jego reprezentantów. Są oni rozrzuceni po całym świecie, od Afryki Południowej po Niemcy. Teraz do stale wydłużającej się listy dopisano Kribbella catacumbae i Kribbella sancticallisti.

Kribbella catacumbae Kribbella sancticallisti bakterie nowy gatunek katakumby św. Kaliksta