Mobilność prehistorycznych kobiet kluczem do wymiany kulturowej

| Humanistyka
Stadtarchäologie Ausgsburg

Cztery tysiące lat temu, na przełomie epoki kamienia i epoki brązu, europejskie kobiety opuszczały swoje ojczyste wioski, by założyć rodziny. Razem z nimi w nowe miejsca przybywały obiekty kulturowe oraz idee, co z kolei sprzyjało rozwojowi technologii.

Pod koniec epoki kamienia (neolitu) i we wczesnej epoce brązu w alpejskiej dolinie Lechtal rodziny zakładano w taki sposób, że większość kobiet pochodziła z innych okolic, najprawdopodobniej z terenu dzisiejszych Czech lub środkowych Niemiec. Patrylokalność połączona z mobilnością kobiet nie była czasowym fenomenem, lecz utrzymywała się przez 800 lat.

Oprócz badań archeologicznych szczątków 84 osób przeprowadzono także analizy stabilnych izotopów i starożytnego DNA (aDNA). Wyniki ukazały się w piśmie PNAS.

Badanych ludzi pochowano w okresie od 1650 do 2500 r. p.n.e. na cmentarzach należących do poszczególnych zagród (liczba pochówków na takich cmentarzach była bardzo różna - od pojedynczych do kilkudziesięciu; ludzi grzebano na nich przez pokolenia).

Osady były zlokalizowane wzdłuż żyznego wału lessowego doliny Lechtal. W tym czasie w tych okolicach nie było większych wiosek - opowiada Philipp Stockhammer z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium.

Widoczna jest olbrzymia różnorodność linii żeńskich, która mogła wystąpić tylko wtedy, gdyby z czasem wiele kobiet relokowano do Lechtal z innych okolic - tłumaczy Alissa Mittnik z Instytutu Historii Człowieka Maxa Plancka. W oparciu o analizy stosunku izotopów strontu w zębach trzonowych mogliśmy wyciągnąć wnioski co do pochodzenia [...] - dodaje Corina Knipperof z Centrum Archeometrii Curta Engelhorna.

Pochówki kobiet nie różniły się od pozostałych, co sugeruje, że zintegrowały się one z lokalną społecznością.

Z archeologicznego punktu widzenia nowe ustalenia wskazują na znaczną rolę mobilności kobiet w wymianie kulturowej epoki brązu. Wydaje się [też], że przynajmniej część tego, co wcześniej uznawano za migrację grup, to de facto zinstytucjonalizowana postać indywidualnych podróży - podsumowuje Stockhammer.

Lechtal patrylokalność mobilność kobiet neolit epoka brązu Philipp Stockhammer