Historia Windows - od Windows 1.0 do Windows 7

Microsoft

Apple pozywa Microsoft

W grudniu 1987 roku ukazuje się Windows 2.0, który do pracy potrzebuje już 512 kilobajtów pamięci operacyjnej i DOS-a 3.0. W systemie wprowadzono sporo usprawnień, a najbardziej widocznym z nich był układ okien, który pozwalał na ich przysłanianie się nawzajem, dając użytkownikowi większą swobodę pracy. Windows 2.0 był jeszcze bardziej podobny do rozwiązań Apple'a niż jego wcześniejsza wersja. W związku z tym 17 marca 1988 roku Apple podało firmę Gatesa do sądu, oskarżając ją o skopiowanie "wyglądu i sposobu pracy" Macintosha. Już kilkanaście dni później Bill Gates w jednym z wywiadów stwierdził, że jego firma uważa, iż "techniki wykorzystane w interfejsie graficznym, idee, nie podlegają ochronie na podstawie przepisów o prawach autorskich". W lipcu 1989 roku sąd, badając 189 podobieństw, które wymienił Apple we wniosku, stwierdził, że 179 z nich jest objętych umową licencyjną z 1985 roku. Dwa lata później inny sędzia uznał, że 10 pozostałych przypadków podobieństw dotyczy rozwiązań, które Apple zapożyczyło od Xeroksa, a zatem nie może być mowy o naruszeniu praw Apple'a przez Microsoft. To z kolei sprowadziło kłopoty na Apple'a, gdyż Xerox wystąpił do sądu przeciwko firmie Jobsa, którą oskarżył naruszenie praw autorskich. Xerox w przeszłości inwestował w Apple'a, a ludzie pracujący nad Macintoshem zostali kiedyś zaproszeni do odwiedzenia laboratoriów Xeroksa, gdzie zaprezentowano im graficzny interfejs użytkownika. Sąd uznał jednak, że Xerox nie może złożyć skargi, gdyż od naruszenia minęły już ponad trzy lata.

W końcu sąd orzekł, że pozostałe sporne elementy nie podlegają ochronie na podstawie przepisów o prawie autorskim. Formalnie sprawa zakończyła się 18 maja 1993 roku oddaleniem zarzutów Apple'a, jednak co jakiś czas wracała przez kolejne lata.

Jej rozstrzygnięcie stanowiło jednak precedens dla całego przemysłu IT. Oznaczało bowiem, że w przypadku podobnych sporów należy brać pod uwagę przede wszystkim umowy pomiędzy przedsiębiorstwami, które mają wówczas pierwszeństwo przed prawami autorskimi oraz że przy podejmowaniu decyzji sądy powinny szczegółowo analizować wszystkie wymienione w pozwie zarzuty, a nie ograniczać się do rozstrzygania podobieństw w wyglądzie i sposobie obsługi.

Microsoft podbija rynek

Windows zaczął nabierać rozpędu na początku 1987 roku, gdy ukazał się wspomniany Aldus PageMaker. To był punkt zwrotny w historii systemu Microsoftu, gdyż na rynek trafił pierwszy znany program firmy trzeciej, który mógł pracować pod kontrolą systemu Gatesa.

Poważne zmiany dopiero jednak nadchodziły i znakomicie przyczyniły się one do sukcesu Windows. Wraz z premierą Windows 3.0 użytkownicy otrzymali pierwszy system Microsoftu, który obsługiwał ponad 640 kilobajtów pamięci i oferował interfejs, będący poważną konkurencją dla komputerów Apple'a. System miał swoją premierę 22 maja 1990 roku. Wyposażono go w nowego menedżera plików, wyświetlał szesnaście kolorów, pracował szybciej i stabilniej od swoich poprzedników. I, co najważniejsze, zyskał akceptację zewnętrznych developerów, którzy zaczęli pisać oprogramowanie dla Windows, dając użytkownikom powód, by kupić system Microsoftu. W ciągu roku sprzedano 3 miliony kopii Windows 3.0.

Kolejne udoskonalenia 3.x cieszyły się rosnącą popularnością. Poprawiano w nich obsługę sieci, wprowadzano nowe okna dialogowe, fonty systemowe, udoskonalano grafikę i zarządzanie pamięcią. Pojawia się komputerowy podręcznik użytkownika, obsługa multimediów, liczba obsługiwanych drukarek przekracza 250 modeli. Liczne udoskonalenie przyciągają coraz więcej klientów. W kwietniu 1992 roku debiutuje Windows 3.1, który w ciągu pierwszych dwóch miesięcy znalazł 3 miliony nabywców. System korzystał ze skalowalnych fontów TrueType, techniki OLE, obsługiwał multimedia i aż do 1997 roku był najpopularniejszym systemem obecnym na pecetach. To właśnie w czasach Windows 3.1, pomiędzy rokiem 1993 a 1994 udziały Windows na rynku desktopów przekroczyły 90%.

Microsoft Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows 2000 Windows 98 Windows 95 Windows Me Windows 3.0 Windows 1.0 Bill Gates Apple Lisa Macintosh proces