Na zwłokach zawsze występuje ten sam zestaw około 20 mikroorganizmów

| Nauki przyrodnicze
Ahmed Adly, Unsplash

Po raz pierwszy zidentyfikowano zestaw około 20 mikroorganizmów, które powszechnie biorą udział w rozkładzie ciała. Praca będzie miała znaczący wpływ na przyszłość kryminalistyki, szczególnie na precyzję, z jaką będzie można określić czas zgonu. Odkrycia dokonano podczas badań 36 ciał, które umieszczono w trzech różnych lokalizacjach, w tym na słynnej „Trupiej farmie” należącej do University of Tennessee. Zwłoki, rozkładające się w różnych warunkach klimatycznych, pozostawiono o różnych porach roku i w ciągu pierwszych 21 dni pobierano próbki ze skóry i gruntu. Okazało się, że niezależnie od lokalizacji, rodzaju podłoża, pory roku i warunków klimatycznych w próbkach znaleziono ten sam zestaw około 20 mikroorganizmów.

To niesamowite, że mikroorganizmy te zawsze pojawiają się podczas rozkładu ciała. Mam nadzieję, że w ten sposób otworzyliśmy nowy obszar badawczy w dziedzinie ekologii, stwierdziła współautorka badań, Jessica L. Metcalf z Colorado State University i Canadian Institute of Advanced Research. Rozkład materiału biologicznego to jeden z podstawowych procesów toczących się na Ziemi. Nauka dość dobrze rozumie rozkład roślinności. Niewiele jednak wiadomo o ekologii rozkładu kręgowców, w tym ludzi. A lepsze zrozumienie tego procesu będzie miało znaczenie dla rozwoju kryminalistyki.

Badacze przeszukali bazy danych i odkryli, że w skład wspomnianego stałego zestawu mikroorganizmów biorących udział w rozkładzie ciał, wchodziły bakterie i grzyby, które zwykle nie występują na ludzkiej skórze, w glebie ani jelitach. Co więcej, okazało się, że populacja tych mikroorganizmów zasiedla rozkładające się zwłoki w konkretnych punktach czasowych w badanym 21-dniowym okresie. Naukowcy zaczęli więc podejrzewać, że są one przynoszone przez owady, takie jak muchówki z rodziny plujkowatych czy chrząszcze z rodziny omarlicowatych. Podejrzenia potwierdziły się, gdy przeanalizowali informacje dotyczące mikroorganizmów występujących na owadach.

Uczeni zauważyli też, że populacje tych mikroorganizmów zwiększają się i zmniejszają w czasie. Przypomina to falowanie. Gdy połączyli wszystkie zebrane dane i wprowadzili je do maszynowego modelu uczenia się, stwierdzili, że model ten pozwala obliczyć, jak długo ciało rozkłada się w konkretnym miejscu. Dostarczyliśmy modelowi informacje o mikroorganizmach, zmianach ich liczebności w czasie oraz lokalizacji. Jednak za każdym razem okazywało się, że najważniejsze jest to, jakie mikroorganizmy obecnie znajdują się na zwłokach, mówią naukowcy. Mimo, że w zależności od miejsca i warunków ciało i glebę zasiedlały różne mikroorganizmy, model skupiał się na tych, które były obecne zawsze i na ich podstawie dokonywał obliczeń.

Autorzy badań uważają, że przydadzą się one nie tylko policji, ale będą miały też olbrzymie znaczenie dla rolnictwa czy przemysłu spożywczego. W najbliższym zaś czasie Metcalf i jej koledzy chcą sprawdzić, czy istnieją różnice w składzie mikroorganizmów zasiedlających rozkładające się ciała dużych i małych kręgowców.

Na zwłokach zawsze występuje ten sam zestaw około 20 mikroorganizmów