Piwowarzy kontra gaz łupkowy

| Ciekawostki
a4gpa, CC

Wydobywanie gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego wciąż budzi liczne kontrowersje. W Niemczech swoje obawy wyraził potężny przemysł piwowarski. Organizacja Brauer-Bund obawia się, że szczelinowanie może zanieczyścić studnie, z których browary czerpią wodę.

W Niemczech istnieje około 1300 browarów, które produkują ponad 5000 marek piwa. To wielomiliardowy przemysł, który swoją pozycję zyskał m.in. dzięki liczącym sobie setki lat przepisom dotyczącym procesu warzenia piwa.

Tymczasem rząd Niemiec chciałby uchwalenia ustawy zezwalającej na pozyskiwanie gazu łupkowego metodą szczelinowania. Ustawa miałaby dopuszczać wydobycie w jednych regionach, a zabraniać go tam, gdzie szczelinowanie miałoby wpływ na procesy tektoniczne lub groziło zanieczyszczeniem. Brauer-Bund zwraca jednak uwagę, że połowa browarów korzysta ze studni położonych na terenach, które nie byłyby objęte zakazem szczelinowania. Woda musi być czysta, a ponad połowa niemieckich browarów ma studnie poza obszarami, które zgodnie z nową ustawą będą chronione. Nie można być pewnym, że studnie te nie zostaną zanieczyszczone, dlatego też wzywamy rząd, by przeprowadzono więcej badań przed uchwaleniem ustawy o szczelinowaniu - mówią przedstawiciele piwowarów.

Niemcy browar piwo szczelinowanie hydrauliczne studnia zanieczyszczenie