Problem niedożywienia w Republice Nigru. Zadania dla Polski?

Sylvia Szabo

Niger (oficjalnie Republika Nigru) to kraj położony w zachodniej Afryce w pasie Sahelu. Zgodnie ze wskaźnikiem rozwoju społecznego (ang. Human Development Index) Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Niger jest najbiedniejszym krajem na świecie. Ponadto, według najnowszego raportu "Every Last Girl" międzynarodowej organizacji pozarządowej Save the Children, kraj ten zajmuje ostatnie miejsce, jeśli chodzi o równość szans życiowych dziewczynek i chłopców.

W Nigrze problemy ekonomiczne i społeczne nakładają się na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. Częste susze, pustynnienie i wylesianie są skutkami naturalnych i antropologicznych zmian klimatu. Wyższe temperatury, krótsze sezony uprawne, spadek ilości wody pitnej i do irygacji, a także kurczenie areału ziemi uprawnej przekładają się bezpośrednio i pośrednio na większe zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywności i żywienia.

W Nigrze jednymi z największych problemów społecznych są przewlekłe i ostre niedożywienie, a także niedobory mikroelementów, przede wszystkim u dzieci. Według danych z 2015 roku, 1,9 mln dzieci poniżej piątego roku życia cierpiało na chroniczne niedożywienie. Ostre niedożywienie dotyczyło prawie 622 tysięcy dzieci w tym samym wieku. Warto podkreślić, że przewlekłe i ostre niedożywienie mogą wpływać negatywnie na rozwój fizyczny i poznawczy. W 2015 roku w Nigrze niemal jedno na dwoje dzieci cierpiało na chroniczne niedożywienie, a w latach 1992-2012 stopy chronicznego niedożywienia zawsze były wyższe niż 40% (próg alarmowy według Światowej Organizacji Zdrowia, ang. WHO).

W tym samym okresie stopa ostrego niedożywienia w Nigrze była również wyższa od progu alarmowego WHO. W 2015 roku wyniosła 15%. Równolegle do przewlekłych i ostrych form niedożywienia u wielu dzieci występują niedobory minerałów i witamin; dotyczą one prawie siedmiorga na dziesięcioro dzieci w wieku 6-59 miesięcy. Ponadto jedna na dwie kobiety w wieku rozrodczym cierpi na anemię. Realizowany w zgodzie z Celami Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) postęp gospodarczy i społeczny kraju wymaga zaś znaczącej i trwałej redukcji stóp niedożywienia. Choć rząd Republiki Nigru i środowiska pozarządowe podejmują istotne działania w walce z problemem niedożywienia, przez skalę problemu są one stanowczo niewystarczające. Znaczną część wydatków na interwencje mające poprawić bezpieczeństwo żywieniowe pokrywa się ze środków od donatorów, głównie rządu USA i Komisji Europejskiej.

Według najnowszego Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 rządu RP, Niger nie jest krajem priorytetowym pomocy polskiej. W Afryce skupia się ona głównie na krajach Afryki Wschodniej. Istnieje jednak możliwość aplikowania o fundusze pomocy rozwojowej w ramach systemu małych grantów i programu Wolontariat Polska Pomoc.

Pomoc Polski dla Nigru i innych krajów rozwijających się może być realizowana w wielu wymiarach. Przydatne będą przeprowadzona z sukcesem transformacja czy udany rozwój gospodarczy. Ponadto w krajach takich jak Niger, gdzie występują liczne grupy terrorystyczne (najbardziej znana to Boko Haram), ważne są doświadczenia związane z budowaniem pokoju.

Na płaszczyźnie humanitarnej Polska Akcja Humanitarną może i powinna udzielać pomocy w nagłych sytuacjach kryzysowych w Nigrze, na przykład w regionie Diffa. Jest jednak istotne, aby tam, gdzie to możliwe, pomoc humanitarną zastępować długoplanową pomocą rozwojową. Tu mogłyby wkroczyć polskie uczelnie i ośrodki naukowe, specjalizujące się w zagadnieniach bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności.

Warto byłoby się również zastanowić nad strategią handlu z krajami afrykańskimi, w tym z Republiką Nigru. Tu forum do dyskusji mógłby stanowić niedawno powstały Instytut Afrykański. Należy pamiętać, że poszukiwanie rozwiązań problemów międzynarodowych, w tym niedożywienia i polityki rozwojowej w krajach takich jak Niger, wymaga zaangażowania szerszej społeczności obywatelskiej.

Niger Republika Nigru niedożywienie pomoc