Przyznano dofinansowanie dla szczepionki przeciwnowotworowej dla psów

| Medycyna
Good Ventures

Po tym, jak amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) odmówiły finansowania badań nad przeciwnowotworową szczepionką dla psów w średnim wieku, jej wynalazca, Stephen Johnston zaczął szukać innych źródeł finansowania. Znalazł je w Open Philanthropy Project, przyznającej granty organizacji, która jest finansowana w dużej mierze przez współzałożyciela Facebooka Dustina Moskovitza i jego żonę Cari Tunę. Johnston i jego zespół otrzymali 6,4 miliona dolarów na testy opracowanej przez siebie szczepionki. Wkrótce na Arizona State University rozpoczną się pierwsze próby kliniczne leku.

Open Philanthropy Project (Open Phil) to – w porównaniu z innymi dobroczynnymi organizacjami związanymi z Krzemową Doliną – organizacja niemal nieznana. Jednak szybko się to zmienia. Została ona założona w 2011 roku, w 2014 zyskała obecną nazwę, a w ciągu ostanich 12 miesięcy znakomicie zwiększyła swoje wydatki. W bieżącym roku organizacja przyznała granty o łącznej wysokości 200 milionów dolarów. Około 40 milionów zostało przeznaczone na badania naukowe. Chris Somerville, doradca naukowy organizacji, mówi, że w najbliższych latach finansowanie przyznawane przez Open Phil zwiększy się kilkunastokrotnie.
Majątek Dustina Moskovitza jest szacowany na 14 miliardów dolarów. On i jego żona już oświadczyli, że mają zamiar rozdać większość swojej fortuny.

Open Phil finansuje ryzykowne przedsięwzięcia, które – właśnie ze względu na ryzyko niepowodzenia – są odrzucane przez innych. W ostatniej turze finansowania do współpracy zaproszono te zespoły naukowe, których projektom NIH odmówiły finansowania. Do konkursu stanęło 120 naukowców. Czterem zespołom przyznano granty o łącznej wysokości 10,8 miliona USD.
We wpisie blogowym z listopada bieżącego roku przedstawiciele organizacji wymienili 11 priorytetowych dla nich obszarów, które – ich zdaniem – są często zaniedbywane przez inne fundacje. Wśród tych obszarów znajdują się badania nad gruźlicą, chronicznym bólem, otyłością.

Jednym z ważnych celów organizacji są globalne problemy zdrowotne oraz poprawa jakości życia zwierząt. W maju Open Phil przyznało 17,5 miliona dolarów projektowi Target Malaria z Imperial College London. Celem projektu jest stworzenie genetycznej technologii pozwalającej na kontrolowanie populacji komarów przenoszących malarię. W ubiegłym roku dofinansowano firmę Impossible Foods, która pracuje nad laboratoryjną wersją alternatywy dla mięsa.

Katherina Rosqueta, dyrektor Center for High Impact Philanthropy na University of Pennsylvania, mówi, że wśród prywatnych organizacji przyznających granty naukowe Open Phil wyróżnia chęć do szerokiego udostępniania wyników swoich badań oraz analityczne podejście do problemu.

Uzyskanie finansowania nie jest proste. Gregory Timp z University of Notre Dame, który otrzymał grant w wysokości 2 milionów dolarów, poinformował, że w procesie przyznawania grantu musiał np. ustosunkować się do wszystkich zastrzeżeń NIH-u, z powodu których NIH nie przyznał mu grantu. Musiał punkt po punkcie obalić argumentację NIH. Po przyznaniu pieniędzy Open Phil publikuje informacje na ten temat, wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem, na co pieniądze zostaną przeznaczone. W ten sposób organizacja chce ułatwić przeanalizowanie projektu innym potencjalnym sponsorom.

Marc Kastner, prezes Science Philanthropy Alliance z Palo Alto mówi, że wiele fundacji nie chce sponsorować badań podstawowych, gdyż są one związane z dużym ryzykiem, a ewentualne korzyści mogą pojawić się za wiele lat. Jednak w przypadku Open Phil jest inaczej. Ryzyko nie jest dla nich problemem. Nie chcą finansować przedsięwzięć, które na pewno zakończą się powodzeniem.

Open Philanthropy Project fundacja szczepionka pies