PFTBA - wyjątkowo silny gaz cieplarniany

| Nauki przyrodnicze

Naukowcy z Wydziału Chemii University of Texas odkryli, że obecna w atmosferze perfluorotributyloamina (PFTBA) jest niezwykle silnie działającym gazem cieplarnianym. PFTBA jest używana przez człowieka od po połowy XX wieku. Związek wykorzystuje się w przemyśle elektrycznym i elektronicznym. To całkowicie sztuczny związek, który nie powstaje w sposób naturalny. Nie jest znany żaden proces, który pozwoliłby na usunięcie PFTBA z dolnych partii atmosfery. Może zatem pozostawać w niej potencjalnie przez setki lat. PFTBA jest niszczone w sposób naturalny w wyższych partiach atmosfery.

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego to miara używana do porównania łącznego efektu, jaki różne gazy cieplarniane wywierają na klimat w perspektywie danego czasu - mówi Cora Young. Bazowym gazem wykorzystywanym do porównania jest dwutlenek węgla. Stosuje się go jako odnośnik dlatego, że jest on najbardziej rozpowszechnionym i najważniejszym gazem cieplarnianym emitowanym przez człowieka. Jako taki ma jest w największym stopniu odpowiedzialny za zmiany klimatyczne powodowane działalnością człowieka. PFTBA to gaz, który niezwykle długo pozostaje w atmosferze i ma bardzo duży potencjał radiacyjny, co przekłada się na bardzo wysoki potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. W okresie 100 lat pojedyncza molekuła PFTBA wpływa na klimat równie mocno jak 7100 molekuł CO2 - stwierdziła Angela Hong, która brała udział w badaniach.

PFTBA gaz cieplarniany perfluorotributyloamina potencjał tworzenia efektu cieplarnianego