Powstała pierwsza w Polsce Poradnia Onkologiczna dla Młodych Dorosłych

| Medycyna
Tomasz Narodowski, Narodowy Instytu Onkologii w Gliwicach

Pierwsza w Polsce Poradnia Onkologiczna dla Młodych Dorosłych powstała w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. Jest ona przeznaczona dla osób w wieku 18–39 lat, które zachorowały na nowotwór przed 18. rokiem życia. Jej celem jest zapewnienie opieki osobom, które przed osiągnięciem pełnoletności leczyły się na dziecięcych oddziałach onkologicznych i hematologicznych, ale jako dorośli nie mogą kontynuować tam leczenia. W wyniku tego wiele takich osób pozostawało bez opieki, co źle wpływało zarówno na efekty dotychczasowego leczenia jak i medianę przeżycia.

W Poradni Onkologicznej dla Młodych Dorosłych odbywają się wizyty kontrolne, których celem jest monitorowanie stanu zdrowia, w tym późnych powikłań zastosowanego leczenia onkologicznego oraz profilaktyka nowotworowa. Zajmuje się tym wielodyscyplinarny zespół, w którego skład wchodzą: onkolodzy kliniczni i radioterapeuci, hematolodzy, endokrynolodzy, kardiolodzy, neurolog, ginekolog, laryngolog, okulista, neurologopeda i psycholog, mówi dr Katarzyna Drosik-Rutowicz z Poradni dla Młodych Dorosłych.

Pacjenci mogą umawiać się na wizytę samodzielnie dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30 pod numer telefonu 784 981 893. Jeśli natomiast pacjent jest przekazywany przez dotychczas leczący go ośrodek pediatryczny, należy uzgodnić termin pierwszej wizyty na co najmniej miesiąc przez ukończeniem przez niego 18. roku życia. Jeśli pacjent wymaga dalszego leczenia lub wystąpiła u niego wznowa choroby, jest leczony w Zakładzie Radioterapii lub odpowiedniej klinice Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Inicjatorami powstania Poradni Onkologicznej dla Młodych Dorosłych są dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach prof. Krzysztof Składowski oraz rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Tomasz Szczepański. Poradnia ma zaradzić problemom związanym z faktem, że onkologiczni pacjenci pediatryczni nie zawsze są płynnie przekazywani do ośrodków dla dorosłych.

Nowotwory złośliwe u młodzieży i młodych dorosłych są coraz częściej uznawane za odrębne jednostki chorobowe ze względu na specyficzne cechy obserwowane w tej grupie wiekowej, które odróżniają je zarówno od typowych nowotworów pediatrycznych, jak i postaci stwierdzanych u dorosłych, tłumaczy dr Drosik-Rutowicz. W nowej poradni osoby takie będą miały zapewnione pełną opiekę onkologiczną. Nie jest to tylko kontrola w zakresie choroby, którą u nich rozpoznano, ale dotyczy wszystkich problemów, z jakimi się zmagają. Chorzy, którzy byli leczeni w wieku dziecięcym, bardzo często mają uszkodzoną oś hormonalną i potrzebują opieki endokrynologicznej. Wymagają też opieki kardiologicznej z okresową kontrolą wydolności serca, zwłaszcza jeśli byli leczeni antracyklinami, które są kardiotoksyczne. Do tego dochodzą kontrole neurologiczne związane z zaburzeniami lub powikłaniami po leczeniu, potrzebna jest opieka psychologiczna i neurologopedyczna. Sami ustalamy schematy postępowania dla takich pacjentów, ponieważ nikt ich do tej pory nie opracował, dodaje lekarka.

Poradnia Onkologiczna dla Młodych Dorosłych Gliwice