Archeolodzy znaleźli wielką salę pierwszych królów Anglii Wschodniej

| Humanistyka
Suffolk County Council; Jim Pullen

W Rendelsham w Suffolk znaleziono wielką salę używaną przez pierwszych królów Anglii Wschodniej. Archeolodzy oraz ochotnicy pracujący w ramach społecznego projektu Rendlesham Revealed trafili fundamenty wielkiej drewnianej sali sprzed 1400 lat. Potwierdzili, że to królewska rezydencja, o której w VIII wieku wspominał Beda Czcigodny.

Suffolk County Council Suffolk County Council Suffolk County Council

Sala o wymiarach 23 na 10 metrów stanowi część królewskiej rezydencji zajmującej 6 hektarów. Ta z kolei znajdowała się w ponad 50-hektarowej osadzie. W latach 570–720 to właśnie tutaj znajdował się ośrodek władzy, z którego rządzono najważniejszą prowincją Królestwa Anglii Wschodniej, skupioną wokół doliny rzeki Deben.

Wielki umysł tamtych czasów, Beda Czcigodny (672/673 – 735), doktor Kościoła i święty Kościołów katolickiego, prawosławnego oraz anglikańskiego, uznawany przez luteran i anglikanów za odnowiciela Kościoła, pisał o Rendlesham jako o miejscu, w którym król Anglii Wschodniej, Ethelwald, został ojcem chrzestnym króla Swithelma z Esseksu. Wydarzenie to miało miejsce pomiędzy rokiem 655 a 663.

Profesor Christopher Scull, główny doradca naukowy projektu Rendlesham Revealed, że odkrycie wielkiej sali ma znaczenie międzynarodowe. Rendlesham to największe i najbogatsze stanowisko archeologiczne w Anglii z tego okresu, a odkrycie sali potwierdza, że mamy tutaj do czynienia z królewską siedzibą, o której wspomina Beda. Tylko w Rendlesham możemy badać szeroki kontekst osadniczy i krajobrazowy wczesnego angielskiego centrum królewskiego wraz z licznymi metalowymi przedmiotami, pokazującymi codzienne życie ludzi z różnych klas społecznych. Prowadzone tutaj badania rzucają nowe światło na nasze rozumienie złożoności, zaawansowania i międzynarodowych kontaktów społeczeństwa w tamtych czasach.

Dotychczas archeolodzy odkryli fundamenty drewnianej wielkiej sali, wykop otaczający królewską rezydencję, pozostałości po przygotowywaniu posiłków i uczt, które wskazują na spożywanie wielkich ilości mięsa, głównie wołowiny i wieprzowiny, ozdoby ubrań, fragmenty ceramiki i naczyń szklanych, przedmioty osobiste oraz ślady osadnictwa z czasów rzymskich (IV wiek) oraz z wczesnego neolitu (IV tysiąclecie przed Chrystusem).

Królestwo Wschodniej Anglii zostało założone ok. 520 roku przez Anglów przybyłych ze Szlezwiku. Obejmowało dzisiejsze Suffolk i Norfolk. To na jego terenie znajduje się słynne Sutton Hoo, gdzie pochowany został król Raedwald. Istniało w nim kilka rezydencji królewskich, gdyż władcy podróżowali pomiędzy nimi. Na początku VII wieku na krótko stało się najpotężniejszym anglosaskim królestwem. W IX wieku podbili je Duńczycy.

Budynek, na terenie którego trwają prace archeologiczne mógł być jednym z wielu monumentalnych budowli na terenie królewskiej siedziby. To właśnie w takich wielkich salach królowie odbywali sądy, przyjmowali hołdy, podejmowali misje dyplomatyczne, urządzali uczty i nagradzali swoich poddanych.

Rendlesham Revealed Suffolk Anglia Wschodnia