Płaz z jamą gębową spełniającą rolę ucha środkowego

| Nauki przyrodnicze

Dotąd naukowcy sądzili, że żabka seszelska Sooglossus gardineri nie słyszy. Teraz jednak okazało się, że wydawanie głośnych wysokich dźwięków ma sens, bo funkcję ucha środkowego spełnia jama gębowa płaza.

Specjaliści zakładali, że S. gardineri nie jest w stanie wzmocnić i doprowadzić fal dźwiękowych do ucha wewnętrznego. Najnowsze badanie zespołu doktora Renauda Boistela z French National Centre for Scientific Research bezsprzecznie wykazało, że to nieprawda.

Biolodzy nagrali zawołania żabek, a następnie odtwarzali je dzikim S. gardineriReagowały, gdy odtwarzaliśmy dźwięki. Albo zmieniały swoją pozycję - mogły się ustawiać przodem do nadchodzącego sygnału - albo dość często odpowiadały własnym komunikatem - wyjaśnia dr Justin Gerlach z Nature Protection Trust of Seychelles.

Wiedząc o występowaniu reakcji, należało jeszcze zidentyfikować mechanizm słyszenia. W tym celu ekipa udała się do Europejskiego Ośrodka Synchrotronu Atomowego w Grenoble. Wykorzystując badania rentgenowskie, przyglądano się anatomii płaza i ustalano, jakie części ciała mogą spełniać rolę ucha środkowego.

Akademicy stworzyli symulacje reakcji głowy na fale dźwiękowe o częstotliwości odpowiadającej zawołaniom tego gatunku. Potwierdziło się, że przy tych częstotliwościach jama gębowa rezonowała jak pudło gitary, wzmacniając w ten sposób głos.

Autorzy artykułu z pisma PNAS zauważyli również, że tkanka oddzielająca jamę gębową od ucha wewnętrznego S. gardineri składa się z mniej licznych i cieńszych warstw. Połączenie rezonującej jamy gębowej i przewodzenia kostnego pozwala S. gardineri skutecznie postrzegać dźwięk bez użycia ucha wewnętrznego - opowiada Boistel. Francuz ma nadzieję, że świeżo opisany mechanizm słyszenia znajdzie zastosowanie w terapii różnych typów ludzkiej głuchoty.

Sooglossus gardineri jama gębowa ucho środkowe Justin Gerlach Renaud Boistel