Poznaliśmy pochodzenie Strumienia Magellanicznego

| Astronomia/fizyka
NASA

Dzięki Teleskopowi Hubble'a udało się w końcu określić źródło Strumienia Magellanicznego. To odkryty przed 40 laty strumień HVC (chmura o dużej prędkości) łączący Wielki i Mały Obłok Magellana. Najnowsze badania wykazały, że większość Strumienia pochodzi z Małego Obłoku Magellana. Ta jego część powstała około 2 miliardy lat temu. Mniejsza i młodsza część Strumienia ma swoje źródło w Wielkim Obłoku Magellana.

Pochodzenie Strumienia określono dzięki urządzeniu Cosmic Origins Spectrograph oraz dodatkowym badaniom przeprowadzonym przez Very Large Telescope Europejskiej Agencji Kosmicznej. Oba urządzenia pozwoliły na zbadanie obecności ciężkich pierwiastków w sześciu miejscach Strumienia.

Okazało się, że w większej części Strumienia występuje niewielka ilość tlenu i siarki. Odpowiada ona poziomowi tych pierwiastków w Małym Obłoku Magellana sprzed około 2 miliardów lat, gdy uformował się Strumień. Naukowców najbardziej jednak zaskoczyła obecność znacznie większych ilości siarki w obszarach bliskich Wielkiemu Obłokowi. Skład wewnętrznego obszaru Strumienia jest bardzo podobny do składu Wielkiego Obłoku Magellana, co wskazuje,że niedawno wyłonił się on z tej galaktyki - mówi Andrew Fox ze Space Telescope Science Institute.

Odkrycie jest sprzeczne z modelami komputerowymi, które sugerowały, że cały Strumień pochodzi z Małego Obłoku, gdyż grawitacja mniejszego obiektu jest mniejsza, zatem gaz łatwiej się z niego uwalnia.

Wszystkie pobliskie galaktyki satelitarne Drogi Mlecznej straciły już większość swojego gazu. Obłoki Magellana to wyjątek, gdyż są bardziej masywne niż inne satelity. Jednak Obłoki poruszają się w kierunku Drogi Mlecznej i otaczającego ją gorącego gazu. Gaz ten wywiera ciśnienie na obie galaktyki i to właśnie on prawdopodobnie wypycha z Obłoków Magellana ich własny gaz, przez co powstaje Strumień Magellaniczny.

Badanie Strumienia jest istotne dla astronomii, gdyż w przyszłości może on uformować własną galaktykę. To ważnay krok, w kierunku zrozumienia, w jaki sposób galaktyki uzyskują gaz i tworzą nowe gwiazdy - stwierdził Fox.

Strumień Magellaniczny gaz Wielki Obłok Magellana Mały Obłok Magellana