Szlak Łez odcisnął się na czaszkach Czirokezów

| Nauki przyrodnicze

Wywołane przez człowieka stresory środowiskowe wpłynęły na kształt czaszek Czirokezów. Zjawisko takie ujawniły badania przeprowadzone przez naukowców z North Carolina State University oraz University of Tennessee. Nasza praca dostarcza nowych dowodów na wpływ środowiska na wzrost czaszki - mówi doktor Ann Ross, profesor antropologii na NC State.

Uczeni wykorzystali pomiary wykonywane przez Franza Boasa pod koniec XIX wieku. Boas mierzył długość i szerokość czaszek wielu Indian. Zebrał przy tym dane dotyczące setek członków wschodniej i zachodniej grupy Czirokezów.

Badacze wzięli pod uwagę jedynie pomiary czaszek dorosłych osób, które podzielili ze względu na rok urodzenia. Boas badał Czirokezów urodzonych w latach 1783-1874.

Naród Czirokezów przeżył w tym czasie wiele tragicznych dni. Od słynnego Szlaku Łez, kiedy to był jednym z wysiedlonych Pięciu Cywilizowanych Narodów, poprzez wojnę międzyplemienną, epidemie, po doświadczenia Wojny Secesyjnej.

Gdy rząd USA postanowił wysiedlić Czirokezów na zachód, część plemienia uciekła w Appalachy, pozostając na wschodzie.

Uczeni, korzystając z pomiarów Boasa odkryli, że w obu grupach, wschodniej i zachodniej długość czaszki zmniejszała się z czasem. Proces ten zachodził zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. W grupie wschodniej zmniejszanie się długości czaszki u mężczyzn było stałe. Natomiast u kobiet zauważono gwałtowne przyspieszenie się tego procesu w późnych latach 30. XIX wieku, co zbiega się w czasie z deportacją i ucieczką tej grupy w Appalachy.

Z kolei w grupie zachodniej przesiedlonej, nie widać różnicy pomiędzy kobietami i mężczyznami. Pomiędzy końcem lat 20. a latami 50. XIX wieku doszło w niej do gwałtownego zmniejszenia się długości czaszki, później nastąpił krótki okres wzrostu, a na początku lat 60., gdy trwała Wojna Secesyjna, znowu długość czaszki gwałtownie się zmniejszała.

W ciężkich czasach ludzie mają mniejszy dostęp do pożywienia i są narażeni na zachorowania. Nasze badania pokazują wpływ takich ciężkich okresów na cechy fizyczne Czirokezów - mówi profesor Ross.

Szlak Łez Czirokezi stresor środowiskowy czaszka