TP SA, oddaj swoje sto milionów!

| Technologia

TP SA została ukarana za nieprawidłowści dotyczące nieuprawnionego wiązania ofert neostrada tp i abonamentu telefonicznego. 25 września 2006 r. Prezes UKE, Anna Streżyńska podpisała decyzję nakładającą na Telekomunikację Polską SA w wysokości 100 milionów zł płatną do budżetu państwa.

Kara została nałożona w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi nieuprawnionego, zdaniem urzęde, wiązania oferty usług dostępu do Internetu neostrada tp oraz usług telefonicznych. Sprzeczne z prawem telekomunikacyjnym wiązanie ofert prowadziło do naruszenia przepisów nakładających na TP SA, jako operatora posiadającego znaczącą pozycję rynkową, obowiązku kształtowania ceny usług na podstawie kosztów ich świadczenia, według przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów zrozumiałych dla użytkowników - utrzymuje UKE.

Ceny za usługi neostrada tp oraz wysokość abonamentu telefonicznego mogłyby zostać ustalone według tych kryteriów w sytuacji, gdyby Telekomunikacja Polska rozdzieliła świadczenie tych usług, zaprzestając uzależniania świadczenia jednej usługi (neostrada tp) od zawarcia umowy o świadczenie innych usług (usług telefonicznych). Praktyka stosowana przez TP SA jest sprzeczna z art. 57 ust. l pkt l PT, zgodnie z którym dostawca usług nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, od zawarcia przez użytkownika końcowego umowy o świadczenie innych usług .

Podstawą nałożenia kary jest fakt, że stwierdzone naruszenie dotyczące wiązania oferty prowadzi równocześnie do nieprzejrzystości w zakresie opłat za poszczególne, powiązane ze sobą ofertowo usługi. Stan taki świadczy w sposób niezbity o tym, że ceny tych usług nie są ustalane na podstawie przejrzystych i obiektywnych kryteriów.

Telekomunikacja Polska zapowiedziała odwołanie się od decyzji UKE.

TP SA UKE Anna Streżyńska Telekomunikacja Polska SA