U palących e-papierosy niektóre zmiany epigenetyczne są podobne, co u palących tytoń

| Zdrowie/uroda
Vaping360.com

U osób palących e-papierosy, które miały minimalny kontakt z tytoniem, występują w komórkach policzków podobne zmiany epigenetyczne, co u palaczy – informują naukowcy z University College London oraz Uniwersytetu w Innsbrucku. Badania pomagają lepiej zrozumieć długotrwałe skutki palenia e-papierosów. Ich autorzy podkreślają, że nie oznaczają one, iż e-papierosy mogą powodować nowotwory. Ważne jest jednak, by zrozumieć, czy ich stosowanie wiąże się z ryzykiem dla zdrowia, a jeśli tak, to z jakim.

Autorzy badań, których wyniki opublikowano na łamach Cancer Research, sprawdzili wpływ tytoniu oraz e-papierosów na metylację DNA w ponad 3500 próbek. Badali, w jaki sposób zmienia się DNA komórek wystawionych bezpośrednio (np. w ustach) i pośrednio (np. we krwi) na działanie tytoniu.

Zmiany epigenetyczne to zmiany ekspresji genów, które mogą zachodzić pod wpływem czynników zewnętrznych, jak np. dieta, tryb życia, stres, wystawienie na działanie środków chemicznych czy hormonów. Nasz epigenom, czyli pełny zestaw modyfikacji DNA i  białek wchodzących w skład chromatyny – substancji budującej chromosomy i będącej nośnikiem genów – ulega zmianom przez całe życie.

Badacze wykazali, że komórki nabłonka – wyścielają one narządy oraz jamy ciała i to często w nich rozpoczynają się zmiany nowotworowe spowodowane paleniem – znajdujące się w ustach przechodzą znaczne zmiany epigenetyczne u palaczy. Co ważniejsze, zmiany te są znacznie wzmocnione w nowotworach i stanach przednowotworowych płuc w porównaniu ze zdrową tkanką. To wskazuje, że zmiany epigenetyczne spowodowane paleniem prowadzą do szybszego wzrostu komórek. Podobne badania prowadzono już niejednokrotnie. Jednak tutaj nowością jest objęcie nimi również osób palących e-papierosy. Osoby te wypaliły w życiu nie więcej niż 100 tradycyjnych papierosów.

To pierwsze badania, w których porównano wpływ palenia tytoniu oraz e-papierosów na różny rodzaj tkanek, nie tylko na krew. Uznajemy je za badania bardziej długotrwałych skutków palenia e-papierosów niż te, które dotychczas udało się przeprowadzić, mówi główna autorka, doktor Chiara Herzog.

Na ich podstawie nie możemy powiedzieć, że e-papierosy mogą powodować nowotwory. Jednak zauważyliśmy, że niektóre zmiany epigenetyczne w komórkach policzków i ust użytkowników e-papierosów są podobne do zmian epigenetycznych w komórkach palaczy tytoniu. Wiemy, że u palaczy tytoniu zmiany te są powiązane z przyszłym wystąpieniem nowotworów płuc. Potrzebne są dalsze badania by stwierdzić, czy na podstawie takich zmian można przewidywać rozwój nowotworu u palaczy tytoniu i użytkowników e-papierosów. Wśród naukowców istnieje zgoda co do tego, że e-papierosy są bezpieczniejsze niż tytoń. Nie możemy jednak uznać ich za całkowicie bezpieczne, ważne jest by zbadać długoterminowe skutki ich używania i ewentualne powiązania z nowotworami, dodaje uczona.

Naukowcy odkryli też, że niektóre zmiany epigenetyczne spowodowane tytoniem są bardziej stabilne i dłużej się utrzymują po rzuceniu palenia niż inne. Takie bardziej stabilne zmiany zaobserwowano na przykład w komórkach macicy. Wcześniej kwestie takie nie były badane.

Dziesięciolecia badań dowiodły związków pomiędzy paleniem tytoniu a nowotworami. Dotychczas prowadzone badania dowodzą, że e-papierosy są znacznie bezpieczniejsze od tytoniu i mogą pomóc w rzuceniu palenia. Jednak nasze badania pokazują, że używanie e-papierosów nie jest pozbawione ryzyka. Potrzebne są kolejne prace nad ich długoterminowym wpływem na ludzkie zdrowie, dodaje doktor Ian Walker z Cancer Research UK.

U palących e-papierosy niektóre zmiany epigenetyczne są podobne co u palących tytoń