Windows 10 ułatwia nadzór nad dziećmi

| Technologia
Microsoft

Windows 10 pozwala rodzicom na znacznie lepszą niż dotychczas kontrolę poczynań ich dzieci. Po utworzeniu rodzinnego konta możemy otrzymać co tydzień e-mail z informacjami o odwiedzonych witrynach, uruchamianych aplikacjach oraz czasie spędzonym przed komputerem.

Rodzice mogą utworzyć dla dziecka konto, które znajduje się pod nadzorem nadrzędnego konta rodzica. Całość jest zarządzania przez Windows Family, które składa szczegółowe raporty na temat używania konta podrzędnego. Windows Family jest uruchomiona domyślnie. Zapisuje nawet frazy, jakie z konta podrzędnego są wpisywane w wyszukiwarkach Google, Yahoo i Bing. Co więcej, rodzic, przeglądając listę aplikacji i witryn uruchamianych przez dziecko, może jednym kliknięciem myszy zablokować daną aplikację czy witrynę. Rodzice, którzy nie chcą nadzorować swoich dzieci, mogą zrezygnować z takiej możliwości po otrzymaniu pierwszego maila podsumowującego.

Windows 10 Windows Family nadzór