20 najlepszych kandydatek na bliźniaczki Ziemi

| Astronomia/fizyka
NASA

Na łamach Astrophysical Journal ukazał się artykuł, którego autorzy wyszukali wśród egzoplanet te, które z największym prawdopodobieństwem nadają się do podtrzymania życia. Międzynarodowy zespół naukowy skupił się na analizie danych dotyczących ponad 1200 planet odkrytych przez Teleskop Keplera oraz niemal 2800 kandydatów na planety.

Naukowcy stwierdzili, że wśród ponad 4000 obiektów jest 216 planet znajdujących się w ekosferze swoich gwiazd, czyli w takiej odległości, w której na powierzchni planety może występować woda w stanie ciekłym. Wśród tych 216 planet znaleziono 20, które z dużym prawdopodobieństwem są nadającymi się do zamieszkania skalistymi planetami podobnymi do Ziemi. To oznacza, że możemy skupić się na tych planetach, badać je i stwierdzić, czy rzeczywiście nadają się do zamieszkania - mówi profesor Stephen Kane z San Francisco State University, główny autor badań.

Analiza danych i skatalogowanie ponad 4000 obiektów zajęło uczonym ponad 3 lata. W prace zaangażowani byli specjaliści z NASA, Caltechu, Arizona State University, University of Hawaii, Uniwersytetu w Bordeaux i innych instytucji. Na ich czele stał profesor Kane, znany "łowca planet", który ma na swoim koncie odkrycie kilkuset z nich. Analiza dokonana przez zespół Kane'a jest niezwykle cenna dla astronomów badających egzoplanety. Będą mogli bowiem skupić się na tych obiektach, które najbardziej ich interesują, a będzie im teraz łatwiej, gdyż zespół Kane'a pogrupował planety w zależności od ich położenia względem gwiazdy, wielkości i prawdopodobieństwa, że są małymi skalistymi lub dużymi gazowymi obiektami.

Mamy bardzo dużo kandydatów na planety i bardzo ograniczony czas dostępu do teleskopów, które pozwalają je badać. Nasza praca to ważny krok w kierunku znalezienia odpowiedzi na pytanie o powszechność występowania planet podobnych do Ziemi i życia we wszechświecie - mówi Kane.

Ziemia egzoplaneta