Algorytm usunie 'bohatera drugiego planu'

| Technologia

Adobe pracuje nad technologią, która automatycznie usunie z wykonanych zdjęć zabytków samochody czy turystów. Technologia ta będzie analizowała serię zdjęć czy film wideo i na tej podstawie określi, które elementy obrazu są stałe, a które przypadkiem się na nim znalazły. Dzięki temu użytkownik smartfonu będzie mógł wykonać zdjęcie i łatwo usunąć z nich przypadkowe osoby zasłaniające część zabytku czy krajobrazu. Pod warunkiem, oczywiście, że będą się one poruszały. Samochód zaparkowany na tle zabytku nie zostanie usunięty, gdyż algorytm uzna go za stałą część obrazu.

Nową technologię zaprezentowano podczas konferencji Adobe MAX 2015. Nie była to jedyna ciekawa rzecz powstająca obecnie w laboratoriach Adobe. Warto wspomnieć też o technologii portretu 3D, która rozpoznaje na fotografii cechy charakterystyczne twarzy i tworzy z niej cyfrową wersję trójwymiarowej rzeźby głowy czy też o narzędziu, które rozpoznaje na zdjęciu niepotrzebne/rozpraszające uwagę elementy i pozwala usunąć je za pomocą zwykłego suwaka. Najpierw znikają te, które uznano za najmniej potrzebne. Inne interesujące narzędzie powstaje w ramach Project Dollhouse, którego celem jest stworzenie algorytmu rozpoznającego perspektywę i pozwalającemu na dorysowanie do obrazu elementów ją uwzględniających. Przydatnym narzędziem będzie też DeepFont, które na podstawie wyglądu rozpoznaje fonty, dzięki czemu możemy użyć konkretnej czcionki nie znając jej nazwy.

algorytm Adobe zdjęcie film