Temperaturozależny kanał jonowy wpływa na płeć rozwijających się aligatorów

| Nauki przyrodnicze
National Institute for Basic Biology (NIBB)

Temperaturowa determinacja płci (TDP) występuje u większości żółwi, części jaszczurek oraz wszystkich krokodyli i hatterii. U aligatorów amerykańskich (Alligator mississippiensis) w temperaturze 33ºC z jaj wykluwają się głównie samce, a 30ºC przede wszystkim samice. Ostatnio amerykańsko-japoński zespół ustalił, że z TDP u A. mississippiensis wiąże się temperaturozależny kanał jonowy TRPV4.

Prof. Taisen Iguchi i Makoto Tominaga z Instytutu Nauk Biointegracyjnych w Okazace, doktorant Ryohei Yatsu z SOKENDAI oraz prof. Satomi Kohno z Uniwersytetu Medycznego Karoliny Południowej odkryli, że receptor waniloidowy TRPV4 występuje w gonadach zarodków aligatora. TRPV4 aligatorów reaguje na temperatury bliskie trzydziestu kilku stopni i może aktywować szlaki komórkowe za pośrednictwem napływu jonów wapnia.

Naukowcy zademonstrowali także, że farmakologiczna inhibicja TRPV4 w jaju oddziałuje na geny ważne dla rozwoju samców, np. na gen kodujący hormon antymüllerowski lub czynnik transkrypcyjny SOX9. Wskutek tego w temperaturach "samczych" zachodzi częściowa feminizacja.

To pierwszy raport na temat biocząsteczki związanej z mechanizmem temperaturowej determinacji płci.

Nadal mamy dużo do zbadania [...]. Interesuje nas [na przykład], jak uzyskane rezultaty mają się do różnorodności i ewolucji innych gatunków z TDP - podkreśla Yatsu.

aligator amerykański Alligator mississippiensis jaja inkubacja temperaturowa determinacja płci temperaturozależny kanał jonowy TRPV4 Ryohei Yatsu