Zidentyfikowano wywołane alkoholem zmiany molekularne w neuronach

| Zdrowie/uroda
Patrick Hoesly, CC

Naukowcy z Uniwersytetu Kraju Basków i Uniwersytetu w Nottingham jako pierwsi zidentyfikowali uszkodzenia strukturalne, do których dochodzi na poziomie molekularnym neuronów mózgu pod wpływem przewlekłego nadużywania alkoholu. Zespół przyglądał się komórkom nerwowym kory przedczołowej, która kontroluje funkcje wykonawcze, np. planowanie czy opracowywanie strategii działania.

Autorzy opracowania z PLoS ONE podkreślają, że uzyskane wyniki będzie można wykorzystać do opracowania terapii i leków, które poprawiałyby jakość życia alkoholików i zmniejszały śmiertelność w tej grupie osób.

Akademicy badali pośmiertnie mózgi 20 pacjentów ze zdiagnozowanym nadużywaniem/uzależnieniem od alkoholu. Porównywano je do 20 mózgów zdrowych ludzi z grupy kontrolnej. Badając korę przedczołową alkoholików, zespół natrafił na zmiany w cytoszkielecie. Dotyczyły one tubulin alfa i beta oraz alfa-spektryny II. Takie zmiany mogą wpływać na organizację, zdolność do tworzenia połączeń i funkcjonowanie sieci neuronalnych.

Naukowcy chcą ustalić, jakim zmianom podlegają enzymy, które regulują wymienione wyżej białka. Zamierzają też sprawdzić, czy takie same procesy jak w korze przedczołowej zachodzą także w innych częściach mózgu, np. w kontrolującej funkcje ruchowe.

Pracując na próbkach tkanki mózgowej, akademicy korzystali z 4 różnych metod. Mikroskopia optyczna wykazała, że u osób uzależnionych występują zmiany w neuronach kory przedczołowej. Przeprowadzona w dalszej kolejności proteomika pozwoliła ustalić, jakich rodzajów białek dotyczyły modyfikacje. Dzięki Western blot Hiszpanie i Brytyjczycy stwierdzili, że etanol doprowadził do spadku ilości białek. Zwieńczeniem eksperymentu była spektrometria mas, która pozwoliła stwierdzić, jakie konkretnie białka ucierpiały; w obrębie tubulin wykryto redukcje w obrębie tubuliny alfa i beta, a wśród spektryn w alfa-spektrynie II.

alkohol etanol kora przedczołowa neurony zmiany strukturalne cytoszkielet tubuliny spektryny