Anorektyczki są ponadprzeciętnie autystyczne

| Psychologia
KopalniaWiedzy.pl

W porównaniu do zdrowych rówieśnic, dziewczęta z anoreksją mają więcej cech autystycznych. Są również ponadprzeciętnie zainteresowane systemami, czyli uporządkowanymi zbiorami zasad i zachowań opisującymi oraz porządkującymi otoczenie. Wykazują też słabszą empatię.

Choć na pierwszy rzut oka anoreksja i autyzm wydają się bardzo różne, można wyodrębnić co najmniej kilka wspólnych cech, np. sztywne postawy i zachowania, tendencję do silnego koncentrowania się na sobie oraz zafascynowanie szczegółami. Dodatkowo w obu jednostkach dochodzi do podobnych zmian w strukturze i funkcji rejonów mózgu odpowiedzialnych za percepcję społeczną.

Zespół prof. Simona Barona-Cohena z Uniwersytetu w Cambridge badał 66 anorektyczek w wieku 12-18 lat, u których nie występował autyzm. Zebrano także ponad 1600-osobową grupę kontrolną typowych nastolatek. Dziewczęta wypełniały 3 kwestionariusze: AQ (Autism Spectrum Quotient), SQ (Systemizing Quotient) oraz EQ (Empathy Quotient).

Okazało się, że w zakresie punktacji typowym dla autyków plasowało się 5-krotnie więcej anorektyczek niż zdrowych nastolatek. Gdy pod uwagę wzięto tzw. szeroki fenotyp autyzmu (ang. broader autism phenotype), można było do niego zaliczyć ponad 50% anorektyczek i tylko 15% grupy kontrolnej. Testy empatii i zamiłowania do systemów wykazały, że u chorych z jadłowstrętem występował podwyższony wynik SQ i obniżony EQ. Warto dodać, że podobny profil - empatia poniżej przeciętnej i ponadprzeciętne zainteresowanie systemami - charakteryzuje także autyków.

Tradycyjnie postrzega się anoreksję jako czyste zaburzenie odżywiania. To uzasadnione, zważywszy, że najważniejsze stają się ekstremalnie niska waga i ryzyko niedożywienia, a nawet śmierci głodowej. Nasze badanie sugeruje jednak, że [...] umysł anorektyczny może być bardzo podobny do umysłu kogoś z autyzmem. W obu jednostkach chorobowych występuje silne zainteresowanie systemami. Dziewczęta z anoreksją uczepiają się systemu dotyczącego wagi, kształtów [ciała] i odżywiania - opowiada Baron-Cohen.

Dr Bonnie Auyeung dodaje, że autyzm jest dużo częściej diagnozowany u mężczyzn, ale wg niej, to nieprawdziwy obraz sytuacji, bo część autyczek wymyka się systemowi z powodu przeoczeń czy złego rozpoznania. Dzieje się tak, bo chore trafiają do kliniki z powodu anoreksji.

anoreksja autyzm empatia systemy Simon Baron-Cohen