Związek z kurkumy sprzyja neurogenezie i naprawie mózgu

| Medycyna
Jon Connell (ciamabue), CC

Ar-tumeron, związek występujący w kurkumie, sprzyja namnażaniu i różnicowaniu komórek macierzystych w mózgu. Wyniki uzyskane przez zespół z Instytutu Neuronauki i Medycyny w Jülich sugerują, że w przyszłości będzie go można wykorzystać w leczeniu choroby Alzheimera czy udaru.

Podczas eksperymentów Niemcy oceniali wpływ ar-tumeronu na nerwowe komórki macierzyste (nKM). nKM odgrywają ważną rolę w samonaprawie i regeneracji funkcji mózgu w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych. Wcześniejsze badania ar-tumeronu pokazały, że może on blokować aktywację mikrogleju (aktywowany mikroglej wywołuje procesy zapalne tkanki nerwowej).

Autorzy raportu z pisma Stem Cell Research & Therapy określali wpływ ar-tumeronu na proliferację i różnicowanie nKM zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo.

Szczurze nerwowe komórki macierzyste hodowano przez 72 godziny w 6 różnych stężeniach ar-tumeronu. Przy pewnych stężeniach ar-tumeron do 80% nasilał namnażanie nKM, nie wpływając w żaden sposób na śmierć komórkową. W porównaniu do komórek kontrolnych, potraktowanie ar-tumeronem przyspieszało również proces różnicowania.

W czasie badań na modelu szczurzym naukowcy wstrzykiwali ar-tumeron dorosłym gryzoniom, celując w komory boczne ich mózgów. Wykorzystując znaczniki i pozytonową tomografię emisyjną (PET), wykrywali namnażające się nKM. Okazało się, że w porównaniu do zwierząt kontrolnych w grupie eksperymentalnej powiększyły się strefa podprzykomorowa (ang. subventricular zone, SVZ) oraz hipokamp. SVZ i hipokamp to obszary mózgu dorosłych ssaków, w których zachodzi neurogeneza.

Choć opisano kilka substancji sprzyjających namnażaniu nKM w mózgu, mniej leków promuje dodatkowo ich różnicowanie do neuronów, co stanowi główny cel medycyny regeneracyjnej. Wyniki odnośnie do ar-tumeronu przybliżają nas do jego osiągnięcia - podsumowuje Adele Rueger.

ar-tumeron kurkuma neurogeneza nerwowe komórki macierzyste nKM namnażanie różnicowanie neurony Adele Rueger