Astrocyty kontrolują neurogenezę

| Medycyna
Patrick Hoesly, CC

Astrocyty stanowią zrąb dla układu nerwowego. Dodatkowo ich wypustki otaczają synapsy, by nie dopuścić do "wycieku" neuroprzekaźników. Ostatnimi czasy neurolodzy rozpoznają kolejne funkcje tych komórek. Do coraz dłuższej listy można teraz dopisać kontrolę powstawania nowych neuronów z nerwowych komórek macierzystych.

Wcześniej prof. Milos Pekny z Sahlgrenska Academy wykazał, że astrocyty ograniczają uszkodzenie tkanki mózgowej po udarze i że integrację przeszczepianych nerwowych komórek macierzystych da się znacznie poprawić, modulując aktywność największych komórek glejowych.

W ramach najnowszego studium Szwedzi zademonstrowali, w jaki sposób astrocyty kontrolują neurogenezę. W mózgu astrocyty kontrolują, ile nowych neuronów powstanie z nerwowych komórek macierzystych i ile przeżyje, by zintegrować się z istniejącymi sieciami neuronalnymi. Dokonują tego, wydzielając specyficzne cząsteczki, ale także za pomocą bezpośrednich interakcji komórka-komórka, które są o wiele słabiej poznanym zjawiskiem. Astrocyty pozostają w fizycznym kontakcie z nerwowymi komórkami macierzystymi. Wykazaliśmy, że wykorzystują szlak receptora Notch [i ligand Jagged-1], by zasygnalizować nerwowym komórkom macierzystym, że powinny utrzymać wskaźnik powstawania nowych neuronów na niskim poziomie. Zademonstrowaliśmy również, że ważnym regulatorem tego procesu jest system filamentów pośrednich astrocytów. Wydaje się [więc], że filamenty pośrednie można by obrać za cel w ramach prób nasilenia neurogenezy.

Pekny podkreśla, że dopiero zaczynamy rozumieć komórkowe i molekularne mechanizmy kontrolne neurogenezy. Neurogeneza to jedna ze składowych plastyczności mózgu, bez której nie moglibyśmy się uczyć czy regenerować po urazach lub udarach. Opisywane studium pozwala zrozumieć, jak w przyszłości terapeutycznie promować te reakcje.

astrocyty nerwowe komórki macierzyste receptor Notch szlak neurogeneza Milos Pekny