Uniwersytet Gdański: rośliny zagrożone na Pomorzu zostały zabezpieczone przed wyginięciem

| Nauki przyrodnicze
Fot. M Starke, Uniwersytet Gdański

Naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego (UG) utworzyli bank nasion 33 gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na Pomorzu Gdańskim. Oprócz tego powstał m.in. bank tkanek w postaci kultur in vitro. Zadania te zrealizowano w ramach projektu „Ochrona zasobów genowych dziko rosnących zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego”. Finansowanie zapewnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dzięki temu, że zabezpieczono sporo różnych roślin, jeśli kiedyś wyginą w naturze, będzie można odtworzyć ich populacje.

Uniwersytet Gdański (UG) Fot. M. Lazarus, Uniwersytet Gdański

Ochrona poza miejscem naturalnego występowania

W ramach pracy naukowej naszego zespołu staramy się zbierać informacje odnośnie do zasobów tych gatunków, a także istniejących i potencjalnych zagrożeń dla ich trwania na stanowiskach naturalnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie planować skuteczne metody ochrony gatunków roślin szczególnie cennych w naszym regionie -  podkreśla kierowniczka projektu, dr Magdalena Lazarus z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody.

Dr Lazarus dodaje, że nie zawsze można zachować stanowiska, stąd metody ochrony ex situ (poza miejscem naturalnego występowania), do których należą uprawa w ogrodach botanicznych czy przechowywanie materiału nasiennego. Metody te są stosowane na całym świecie powszechnie. My naszymi działaniami wpisujemy się w ten trend.

Zespół z UG wykorzystał aż 4 metody ochrony ex situ. Założono nie tylko wspomniane na początku banki nasion i tkanek (w postaci hodowli in vitro), ale i bank izolatów DNA. Mówi się także o uprawie roślin w Gołubieńskim Ogrodzie Botanicznym.

Projektem objęto 97 gatunków

Projekt dotyczył 97 gatunków. Spośród nich 31 jest objętych ochroną ścisłą, a 15 częściową. Jak podano w komunikacie prasowym, dla 46 gatunków zastosowano którąś lub wszystkie cztery metody ochrony ex situ. W przypadku pozostałych 51 gatunków dokonano rozpoznania stanowisk i zasobów na obszarze Pomorza Gdańskiego.

Bank nasion utworzono dla 33 gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na Pomorzu Gdańskim. Obecnie w ramach kolekcji kultur in vitro hodowanych jest 15 gatunków, jednakże dla łącznie 23 gatunków przygotowaliśmy już odpowiednie protokoły wprowadzania tych taksonów do hodowli – wylicza dr Lazarus.

Ze szczegółowym sprawozdaniem można się zapoznać tutaj [PDF].

bank nasion bank tkanek kultura in vitro bank izolatów DNA rośliny rzadkie rośliny zagrożone Pomorze Gdańskie dr Magdalena Lazarus