Gąsienice barciaka większego także trawią polietylen

| Nauki przyrodnicze
Sarefo, CC 3.0

Gąsienice barciaka większego (Galleria mellonella) trawią polietylen. Jak więc widać, lista organizmów zdolnych do rozkładania tego polimeru się wydłuża, bo nieco ponad 2 lata temu chińsko-amerykański zespół ustalił, że jest on degradowany przez bakterie z przewodu pokarmowego larw omacnicy spichrzanki (Plodia interpunctella), czyli mola spożywczego.

Zauważyliśmy, że larwa pospolitego owada, G. mellonella, jest zdolna do biodegradowania jednego z najtrwalszych, najbardziej wytrzymałych i najczęściej używanych plastików: polietylenu - opowiada Federica Bertocchini z Kantabryjskiego Instytutu Biomedycyny i Biotechnologii.

Bertocchini i inni dokonali tego odkrycia przez przypadek, dostrzegając, że w woreczkach z barciakami szybko pojawiają się dziurki. Dalsze badania wykazały, że ćmy są w stanie uszkodzić torebki w mniej niż godzinę. Po 12 godzinach żerowania spadek masy polimeru jest już wyraźnie widoczny.

Autorzy publikacji z Current Biology ustalili, że barciaki przekształcają chemicznie polietylen w glikol etylenowy (glikol).
Zwykle barciaki nie żywią się polietylenem, ale naukowcy podejrzewają, że ich umiejętności są pokłosiem naturalnych zwyczajów. Chodzi mianowicie o to, że G. mellonella składają jaja w pszczelich ulach, bo gąsienice potrafią trawić wosk. Choć szczegóły rozkładu wosku, który stanowi złożoną mieszaninę związków lipidowych, trzeba dopiero zbadać, Hiszpanie i Brytyjczyk uważają, że biodegradacja wosku i polietylenu wymaga rozłożenia tych samych typów wiązań chemicznych. Wosk to polimer [...] o budowie podobnej do polietylenu.

Zamierzamy wykorzystać to odkrycie w pożyteczny sposób, by pozbyć się plastikowych odpadów i ocalić nasze oceany i rzeki [...] - podsumowuje Bertocchini.

barciak większy Galleria mellonella gąsienice larwy polietylen glikol etylenowy Federica Bertocchini