W poszukiwaniu złóż tkanki tłuszczowej spalającej tłuszcz

| Zdrowie/uroda
numberstumper (paul stumpr), CC

Zespół z Joslin Diabetes Center sprecyzował, gdzie dokładnie w szyi znajdują się "pokłady" brunatnej tkanki tłuszczowej (ang. brown adipose tissue, BAT). Udało się też uzyskać nowe komórki BAT.

Brunatna tkanka tłuszczowa spala tłuszcz i wytwarza w ten sposób ciepło. Podczas badań na myszach wykazano, że istnieją 2 rodzaje BAT. Typ klasyczny tworzy się w życiu płodowym, podczas gdy tzw. tkanka beżowa powstaje w białej tkance tłuszczowej pod wpływem określonych warunków metabolicznych. Oba rodzaje BAT mogą występować również u ludzi.

By stwierdzić, gdzie znajdują się podstawowe zapasy BAT, Amerykanie pozyskali próbki z 5 rejonów szyi operowanych pacjentów. Analiza wykazała, że najwięcej BAT występowało głęboko przy pochewce naczyń szyjnych oraz przy mięśniu długim szyi. W próbkach tych dochodziło do ekspresji genu markerowego BAT (chodzi o gen termogeniny, czyli białka występującego w wewnętrznej błonie mitochondriów brunatnej tkanki tłuszczowej).

Najwięcej BAT występuje w głębokich rejonach szyi, w pobliżu pnia współczulnego i tętnic szyjnych, gdzie zapewne pomaga ona w podgrzaniu krwi i podnoszeniu temperatury ciała. Teraz, gdy wiemy, gdzie jest brunatny tłuszcz, możemy z łatwością pozyskać komórki do dalszych studiów - podkreśla dr Aaron M. Cypess.

Gdy naukowcy przyjrzeli się ekspresji w tkance pobranej z płytszych i głębszych warstw szyi, okazało się, że ta druga w większym stopniu przypomina klasyczną BAT myszy.

W kolejnym etapie eksperymentu zespół z Joslin porównywał tempo zużycia tlenu (zdolność spalania kalorii) przez białą i brunatną ludzką tkankę tłuszczową oraz mysią BAT. Ustalono, że ludzka BAT z okolic mięśnia długiego szyi osiągała 50% wydajności mysiej BAT. Biała tkanka tłuszczowa okazała się o wiele mniej aktywna od brunatnej (jej osiągnięcia to zaledwie 1/100 możliwości BAT z okolic mięśnia długiego).

Naukowcy uzyskali działające adipocyty BAT z preadipocytów płytszych i głębszych rejonów szyi. Pod wpływem stymulacji farmakologicznej doszło do ekspresji genów naturalnych komórek BAT.

brunatna tkanka tłuszczowa BAT szyja pochewka naczyn szyjnych mięsień długi szyi pień współczulny krew ogrzanie Aaron M. Cypess