Szybki niezwykły meteoryt

| Astronomia/fizyka
NASA

W kwietniu bieżącego roku nad północną Kalifornią eksplodował meteoryt. Obiekt wielkości półciężarówki był śledzony wcześniej przez radary, co pozwoliło specjalistom na szybkie dotarcie do miejsca, gdzie mogli spodziewać się znalezienia resztek meteorytu. I rzeczywiście, udało się zebrać około kilograma szczątków, które natychmiast zostały przewiezione do badań. Fakt, że kawałki meteorytu zostały znalezione tak szybko pozwalał mieć nadzieję, iż nie zostały zbytnio zanieczyszczone przez ziemską materię.

Jednym z ekspertów, którzy brali udział w poszukiwaniach i badaniu meteorytu Sutter's Mill jest Peter Jenniskens pracujący dla SETI Institute i NASA Ames Research Center. Wraz z kolegami znalazł on 77 fragmentów meteorytu. Uczeni właśnie opublikowali wyniki swoich badań.

Dowiedzieli się, że przed wejściem w atmosferę meteoryt ważył około 40 ton, miał więc średnicę 2,5-4 metrów. Obiekt rozpadł się na wysokości około 48 kilometrów, a energia jego eksplozji wynosiła 4 kilotony TNT, czyli mniej więcej 25% energii wybuchu bomby atomowej nad Hiroshimą.

Uczeni dziwią się, że w ogóle udało im się znaleźć jakiekolwiek fragmenty meteorytu. Badania wykonanych fotografii, ujęć wideo oraz rekonstrukcja sił działających na obiekt podczas wejścia w atmosferę wykazały bowiem, że mamy do czynienia z najszybciej poruszającym się meteorytem, którego szczątki udało się odnaleźć. Wszedł on w atmosferę z prędkością 28,6 km/s.

Bardzo interesujące okazały się też badania składu meteorytu. Należy on do rzadkiej odmiany zwanej chondrytami węglistymi. Zawierają one dużo węgla i bardzo dużo wody. Są niezwykle kruche, łatwo rozpadają się w atmosferze. W przypadku tego konkretnego meteorytu można było zauważyć, jak ważne jest szybkie odnalezienie próbek. Porównanie szczątek znalezionych w ciągu dwóch dni po wejściu meteorytu w atmosferę z tymi, które znaleziono kilka dni później, po dużych opadach deszczu, wykazało spore różnice w składzie chemicznym. Deszcz przereagował z zawartymi w meteorycie związkami siarki, częściowo zmieniając skład chemiczny próbek.

Autorzy badań stwierdzili, że oddziaływanie ziemskiej wody na meteoryty prowadzi do szybkich zmian. Dzięki odnalezieniu próbek przed deszczem wiemy, że chondryty węgliste mają bardziej złożoną budowę, niż dotychczas sądzono.

chondryt węglisty meteoryt Sutter's Mill