Bakterie związane z zatruciem przyczyniają się do choroby Leśniowskiego-Crohna?

| Medycyna
Newtown grafitti, CC

Osoby, których przewód pokarmowy jest w momencie ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego skolonizowany pewną bakterią, mogą być bardziej zagrożone chorobą Leśniowskiego-Crohna (ChLC).

Posługując się modelem mysim, naukowcy z McMaster University zauważyli, że ostre nieżyty żołądkowo-jelitowe powodowane przez Salmonella Typhimurium lub Citrobacter rodentium przyspieszają rozwój adherentno-inwazyjnych szczepów E. coli (ang. adherent-invasive E. coli, AIEC), bakterii powiązanych z patogenezą choroby Leśniowskiego-Crohna.

Nawet gdy organizmom myszy udało się pozbyć powodujących zatrucie bakterii, Kanadyjczycy nadal obserwowali podwyższony poziom AIEC, co w dłuższej perspektywie czasowej prowadziło do pogorszenia objawów.

[Choroba Leśniowskiego-Crohna] często dotyka młodych ludzi, skutkując dekadami cierpienia, a także podwyższonym ryzykiem raka jelita grubego i przedwczesnego zgonu - podkreśla Brian Coombes. Badacz dodaje, że należałoby opracować nowe narzędzia diagnostyczne do identyfikacji osób skolonizowanych AIEC, bo po epizodzie ostrego nieżytu są one bardziej narażone na ChLC.

choroba Leśniowskiego-Crohna nieżyt żołądkowo-jelitowy adherentno-inwazyjne szczepy E. coli Brian Coombes