Depresja wpływa na żołądek, a lęk na skórę

| Psychologia
mk ist raelly em, CC

Po zaburzeniach afektywnych, takich jak depresja, u młodych ludzi pojawiają się często zapalenia stawów i choroby przewodu pokarmowego. Podobny związek istnieje między zaburzeniami lękowymi i chorobami skóry - twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei i Ruhr-Universität Bochum.

Niemiecko-szwajcarski zespół zastanawiał się, czy choroby fizyczne i psychiczne systematycznie współwystępują od wczesnego wieku. By odpowiedzieć na to pytanie, naukowcy, których badania sfinansowała Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki, przeanalizowali dane reprezentatywnej próby 6.483 nastolatków z USA w wieku 13-18 lat.

Autorzy publikacji z pisma PLoS ONE zauważyli, że pewne choroby fizyczne występują częściej, jeśli dzieci cierpiały wcześniej na pewne zaburzenia psychiczne. Na podobnej zasadzie określone problemy psychiczne pojawiają się częściej po konkretnych chorobach fizycznych. I tak po zaburzeniach afektywnych, np. depresji, częściej odnotowywano zapalenia stawów i choroby żołądkowo-jelitowe, zaś po zaburzeniach lękowych - problemy ze skórą. Okazało się również, że zaburzenia lękowe były częstsze u ludzi z chorobami serca. Po raz pierwszy natrafiono też na korelację między zaburzeniami padaczkowymi a późniejszymi zaburzeniami odżywiania.

Badacze podkreślają, że nowo odkryte zależności czasowe mogą wskazywać na procesy, które 1) zapoczątkowują choroby fizyczne i psychiczne i 2) mają wpływ na ich leczenie.

Po raz pierwszy wykazaliśmy, że epilepsja wiąże się z podwyższonym ryzykiem zaburzeń odżywiania - wcześniej fenomen ten był opisywany tylko w pojedynczych analizach przypadku. To sugeruje, że metody stosowane w leczeniu padaczki mają również pewien potencjał w kontekście zaburzeń odżywiania - opowiada Marion Tegethoff. Z technicznego punktu widzenia uzyskane wyniki wskazują, że od wczesnych lat terapia chorób fizycznych i psychicznych powinna być ściśle powiązana.

choroba fizyczna choroba psychiczna zaburzenia afektywne depresja zaburzenia lękowe choroby skóry Marion Tegethoff