Elektromodulacja nerwu zatokowego przywraca insulinowrażliwość i tolerancję glukozy

| Medycyna
York VISIOn, CC (Flickr)

Podczas badań na szczurach elektryczna modulacja nerwu zatokowego, który łączy kłębek szyjny z mózgiem, odtwarzała insulinowrażliwość oraz homeostazę glukozy.

W 2013 r. Sílvia Vilares Conde z CEDOC odkryła ze swoim zespołem, że parzysty kłębek szyjny, który leży w rozwidleniu tętnicy szyjnej wspólnej, reguluje peryferyjną wrażliwość na insulinę i że jego dysfunkcja ma związek z rozwojem chorób metabolicznych.

Badania prowadzone na szczurach z cukrzycą wykazały, że obustronne usunięcie nerwu zatokowego, a więc i wyeliminowanie połączenia między kłębkiem szyjnym a mózgiem, przywraca insulinowrażliwość i tolerancję glukozy.

Resekcja jest, oczywiście, nieodwracalna i choć w przypadku cukrzycy przynosi pożądane efekty, raczej nie wejdzie do kanonu zabiegów medycznych, bo kłębek szyjny spełnia szereg innych ważnych funkcji: bierze np. udział w reakcji na niedotlenienie (hipoksję) czy przystosowaniu do ćwiczeń.

Conde wykazała jednak także, że w zwierzęcych modelach cukrzycy typu 2. kłębek szyjny jest nadmiernie aktywowany, co sugerowało jeszcze inne podejście terapeutyczne. Nawiązawszy współpracę z Galvani Bioelectronics, naukowcy zajęli się elektryczną modulacją nerwu zatokowego. Po wszczepieniu elektrod udało się przywrócić homeostazę glukozy bez znaczących skutków ubocznych. Co ważne, zademonstrowano również, że elektryczna modulacja jest odwracalna.

Te badania torują drogę nowym terapiom na cukrzycę typu 2. Za ich pomocą można by długoterminowo zarządzać chorobą, [...] nie zaburzając codziennego życia.

cukrzyca typu 2. nerw zatokowy kłębek szyjny homeostaza glukozy insulinowrażliwość elektryczna modulacja Sílvia Vilares Conde