Zakażenie cytomegalowirusem in utero zwiększa ryzyko ostrej białaczki limfoblastycznej

| Medycyna
VashiDonsk, licencja: GNU FDL

Cytomegalia wrodzona może zwiększać ryzyko wystąpienia ostrej białaczki limfoblastycznej (ang. acute lymphocytic leukemia, ALL).

Choć od dawana podejrzewano, że zakażenie odgrywa pewną rolę w dziecięcej ALL, naukowcom po raz pierwszy udało się wskazać konkretny wirus.

Na początku autorzy publikacji z pisma Blood zidentyfikowali wszystkie rodzaje zakażeń w szpiku kostnym 127 dzieci z ALL i 38 dzieci z ostrą białaczką szpikową (ang. acute myeloid leukemia, AML). DNA cytomegalowirusa (CMV) wykryto tylko w próbkach szpiku dzieci z ALL.

Następnie próbki krwi noworodkowej 268 dzieci z ALL badano pod kątem obecności CMV i porównywano z próbkami 270 zdrowych osób.

Zespół prof. Stephena Francisa z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco i Uniwersytetu Newady wykazał, że dzieci, które zachorowały na ALL, były po narodzeniu 3,71 razy częściej zakażone cytomegalowirusem. U Latynosów okołoporodowe zakażenie CMV najsilniej zwiększało ryzyko wystąpienia ostrej białaczki limfoblastycznej (w tej grupie etnicznej było ono aż 5,9 razy wyższe).

Jeśli to prawda, że CMV in utero to jeden z czynników inicjujących rozwój dziecięcej białaczki, to kontrolując wirus, będzie można zapobiegać chorobie.

Naukowcy podkreślają, że na razie zrobiono pierwszy krok, lecz gdy uda się potwierdzić związek przyczynowo-skutkowy, doprowadzi to do opracowania szczepionki anty-CMV.

CMV występuje powszechnie na wszystkich szerokościach geograficznych i wśród wszystkich grup socjoekonomicznych. Zazwyczaj jest uśpiony, lecz w czasie ciąży się uaktywnia i może ulec transmisji na płód. Skutkiem są poważne wady wrodzone i utrata słuchu.

cytomegalowirus CMV ostra białaczka limfoblastyczna ALL zakażenie perinatalne Stephen Francis