Monitorowanie składników odżywczych na bieżąco

| Technologia
Fio Omenetto, Tufts University

Inżynierowie z Tutfts University opracowali miniaturowy czujnik, który można mocować na zębach. Dzięki bezprzewodowej łączności z urządzeniem mobilnym pozwala on monitorować w czasie rzeczywistym spożycie cukru, soli i alkoholu.

Amerykanie podkreślają, że w przyszłości urządzenie można by przystosować do monitoringu szerszej gamy składników odżywczych, związków chemicznych i stanów fizjologicznych.

Wcześniejsze urządzenia do monitorowania spożycia miały swoje ograniczenia, np. wymagały stosowania ochraniaczy zębów albo częstej wymiany zużywających się czujników. Na Tufts University opracowano jednak czujnik o wymiarach 2 na 2 mm, który bez problemu dostosowuje się i przyczepia do nierównej powierzchni zębów.

Czujnik jest zbudowany z 3 warstw. Środowa, bioreagująca, wchłania wybrane związki. Zewnętrzne składają się ze złotych pierścieni. Razem warstwy działają jak miniaturowa antena. Gdy do urządzenia dociera sygnał radiowy, jego część zostaje pochłonięta, a reszta odbita. Jeśli czujnik wchłonie sól lub etanol, zmienią się jego właściwości elektryczne, a więc i spektrum pochłanianych i odbijanych fal.

W teorii możemy modyfikować bioreagującą warstwę w czujnikach, by wykrywać inne związki. Ogranicza nas wyłącznie własna kreatywność [...] - podsumowuje dr Fiorenzo Omenetto

czujnik ząb składnik odżywczy