Karmienie przez ludzi szkodzi delfinom

| Nauki przyrodnicze
 Life is a wonder , CC

Naukowcy ostrzegają, że karmienie dzikich delfinów jest dla nich niebezpieczne. Karmione przez ludzi zwierzęta, nawet jeśli przypadkowo zdobywają takie pożywienie jak zanęta stosowana przez wędkarzy, są bardziej narażone na zranienie.

Specjaliści z australijskiego Murdoch University oraz szkockiego University of Aberdeen przeanalizowali dane zebrane w latach 1993-2004 przez Chicago Zoological Society/Brookfield Zoo's Sarasota Dolphin Research Program oraz Mote Marine Laboratory's Stranding Investigations Program. To pierwsze badania, które bezpośrednio łączą karmienie – celowe lub nie – delfinów przez ludzi z przypadkami zranień delfinów przez łodzie, sieci rybackie czy wskutek połknięcia haka lub liny - mówi doktor Katie McHugh. W badanym przez nas okresie stwierdziliśmy wzrost liczby delfinów poszukujących pożywienia dostarczanego przez ludzi. Zadaliśmy więc sobie pytanie, jakie są konsekwencje tego wzrostu.

Zwierzęta mogą zginąć wskutek interakcji z ludźmi. Na przykład samica FB93 zmarła wskutek uduszenia linką do połowu ryb. Hak wbił się jej w głowę, a linka owinęła wokół gardła i ją udusiła. Nawet jeśli zwierzę przeżyje ranę, to może ona upośledzić je do tego stopnia, że zginie przy najbliższym większym zagrożeniu - mówi Gretchen Lovewell. Amerykańskia ustawa Marine Mammal Protection Act zabrania karmienia i zaczepiania ssaków morskich. Sprawcom takich działań grożą wielotysięczne grzywny, a w szczególnych wypadkach - do roku więzienia.

W ramach powyższych badań przeanalizowano dane dotyczące 1142 delfinów butlonosych, w tym 190 które przyzwyczaiły się do obecności ludzi (uwarunkowane), prosiły o pożywienie lub poruszały się w niewielkiej odległości od łodzi rybackich czy sprzętu połowowego, by żywić się resztkami. Okazało się, że 84 (7,5%) wśród wszystkich badanych delfinów odniosło do końca 2014 roku rany spowodowane przez człowieka.

Na potrzeby analizy wybrano 366 delfinów o których dane udało się zebrać przez wiele sezonów. Wśród nich 43,7% stanowiły delfiny uwarunkowane, a odsetek zranień przez człowieka wynosił w tej grupie aż 20%. Wśród rannych 1/3 padła lub wymagała specjalistycznej pomocy człowieka. To alarmujące dane, gdyż pokazują, że dostarczanie delfinom pożywienia wpływa negatywnie na możliwość przetrwania tych długo żyjących morskich drapieżników ze szczytów łańcucha pokarmowego. Drapieżniki takie są ważne dla ekosystemu, a zmniejszenie liczebności delfinów ma wpływ na niższe szczeble łańcucha pokarmowego - stwierdza Fredrik Christiansen z Murdoch University.

delfin człowiek rana karmienie