Jak mózg kobiety reaguje na jej własne dziecko i psa?

| Psychologia
KopalniaWiedzy.pl

Próbując określić podobieństwo reakcji mózgu na związek z dzieckiem i psem, naukowcy z Massachusetts General Hospital zbadali za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) kobiety, które miały co najmniej jedno dziecko w wieku 2-10 lat oraz psa, który mieszkał z nimi przynajmniej od 2 lat.

Kilka wcześniejszych badań pokazało, że po kontakcie z czworonogami w mózgu wzrasta poziom neurohormonów, np. oksytocyny. Nowe technologie obrazowania pomagają nam zrozumieć neurobiologiczne podstawy relacji [człowiek-pies] - zaznacza Lori Palley.

Leżącym w skanerze kobietom pokazywano serię zdjęć. Wśród nich znajdowały się fotografie własnego dziecka i psa, przeplatające się z wizerunkami nieznanego dziecka i psa innej ochotniczki.

Jak piszą autorzy artykułu z PLoS ONE, rejony związane z emocjami, nagrodą, przetwarzaniem wzrokowym czy kontaktami społecznymi wykazywały podwyższoną aktywność zarówno pod wpływem zdjęcia własnego dziecka, jak i psa. Okazało się jednak, że ważny dla tworzenia więzi region istoty czarnej/pola brzusznego nakrywki uaktywniał się tylko w odpowiedzi na zdjęcie własnego dziecka.

Co ciekawe, zakręt wrzecionowaty, który odgrywa ważną rolę w rozpoznawaniu twarzy i innych procesach przetwarzania wzrokowego, wykazywał silniejszą odpowiedź na fotografię własnego psa niż dziecka.

Wyniki sugerują, że istnieje wspólna sieć mózgowa, ważna dla tworzenia i podtrzymywania więzi w parach. Jest ona aktywowana, gdy matki widzą zdjęcia własnych dzieci i psów. Zaobserwowaliśmy też różnice w aktywacji pewnych rejonów, które mogą oddawać odmienności ewolucji i funkcji tych relacji. Sądzimy, że wzmożona reakcja zakrętu wrzecionowatego na psa odzwierciedla fakt, że w komunikacji człowiek-zwierzę ważniejszą rolę spełniają wskazówki wzrokowe, a nie werbalne - podsumowuje Luke Stoeckle.

W przyszłości naukowcy chcą powtórzyć badania na większej próbie, na innych niż matki populacjach oraz z innymi gatunkami zwierząt.

dziecko pies relacja mózg odpowiedź istota czarna pole brzuszne nakrywki zakręt wrzcionowaty Lori Palley Luke Stoeckle